ערעור על החלטת ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במאמר הבא נסביר את כל מה שחשוב לדעת על ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נסביר לכם מהם השיקולים שלה וכיצד ניתן להגדיל את סיכויי ההצלחה.

כידוע לרבים, המכון הרפואי אמון על בדיקת כשירות נהגים, מסיבות שונות, בין היתר נהגים אשר הורשעו בעבירת סמים, נהגים אשר הורשעו במספר עבירות אלכוהול, נהגים אשר מיוחס להם ריבוי ניקוד, נהגים שחוו אשפוזים למיניהם וסיבות אחרות שונות ומשונות.

חלק מן הנהגים אינם מודעים כלל לתהליך ועוד פחות מודעים לעובדה, כי רישיונם עלול להישלל ועליהם לגשת אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אם אינם מרוצים מהתשובה שקיבלו (שלאחר זמן רב סוף סוף הגיעה).

באילו מקרים צריך לפנות אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בקיצור המרב"ד, מהווה את הזרוע הרפואית של משרד הרישוי.

זאת כיוון שמשרד הרישוי אינו בעל הידע הרפואי והסמכות להחליט באשר לכושר נהיגה.

בכל מקרה בו מתעורר ספק באם נהג רשאי להחזיק ברישיון נהיגה בשל סיבות רפואיות דוגמת בעיות ראייה (או סיבות נוספות) או כאשר נהג מעונין להרחיב את סיווג רישיון נהיגתו (למשל בבקשה לקבלת רישיון נהיגה ציבורי), אזי שיומצא לנהג זימון לבדיקות ו/או מבחנים למיניהם, שיבוצעו על ידי המרב"ד ו/או מי מטעמו.

בכל עת בו משרד הרישוי מקבל דיווח באשר לספק לגבי כשירותו של נהג, הרי שמשרד הרישוי יעביר את המידע למרב"ד.

המכון הרפואי, הוא זה אשר אחראי על ביצוע בדיקות לאותו נהג, אשר לכאורה מיוחסת לו העדר כשירות רפואית לנהיגה בטוחה.

נהג אשר יזומן למרב"ד, חייב להתייצב לבדיקותיו, ולא – רישיונו יותלה.

המרב"ד עורך בדיקת כשירות נהיגה ומעביר החלטתו למשרד הרישוי. לאחר סיום בדיקותיו במכון הרפואי,

תגענה תשובותיו של המכון הרפואי בעניינו למשרד הרישוי, לרוב לכתובת המגורים שלו.

לאחר הבדיקות האמורות, ישנם נהגים הנקראים להופיע בפני המרב"ד פעם נוספת וישנם נהגים אשר לגביהם אף נדרשים נתונים נוספים מהרשויות השונות וזאת על מנת וטרם גיבוש ההחלטה הגורלית – באם להתלות את רשיון הנהג או להשיבו.

אם התשובה שלילית והנהג אינו נמצא כשירה לנהיגה, מסיבה כזו או אחרת, יש עבורו שתי ברירות.

על פי החוק ניתנת לנהג זכות להגיש בקשה מחודשת לעיון על ידי המרב"ד,

שנה מיום מתן החלטתם שלא לאפשר לך לנהוג. יש לשים לב, כי לאחר שנה הרישיון לא שב אליכם באופן אוטומטי אלא עליכם ליזום פניה נוספת דרך משרד הרישוי.

השנייה, והקצרה ביותר, הינה לגשת אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולהגיש את הבקשה המחודשת.

באילו מקרים אפשר להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי?

על החלטת המכון הרפואי ניתן לערער בפני ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אם גם ועדת הערר החליטה כי אנו לא כשירים לנהיגה או להתלות את רישיון הנהיגה, אנו רשאים להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי.

יש לציין, כי העתירה לבית המשפט המחוזי יכולה להתקבל רק על בסיס טענות משפטיות.

את הערעור ניתן להגיש מיד עם קבלת תשובת המכון הרפואי, אשר אמורה להגיע מאת משרד הרישוי.

הגשת הערעור אפשרית עד 30 ימים מיום מתן ההחלטה השלילית של המכון הרפואי.

במקרים רבים, אגב, יצא לנו להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי עוד טרם ניתנה החלטה אולם בעניין זה יש להתייעץ עם משרדנו טרם הגשת ערעור על המכון הרפואי.

מכיוון שלא תמיד זה מומלץ, יש לבחון כל מקרה לגופו.

ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

שאלת תשלום האגרה

הגשת בקשת ערעור אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כרוכה בתשלום אגרה מטעם הנהג.

בנוסף, הנהג נדרש להפקיד ערובה כספית לא מבוטלת אשר נעה בין 5,000 ש"ח – 10,000 ש"ח (תלוי במקום הגשת הערעור המנהלי על ועדת ערר).

ערובה זו הינה לצורך הבטחת הוצאות המדינה במקרה בו הערער נדחה ובית המשפט מחליט לפצות את המדינה בהוצאות.

האגרה לא תוחזר בכל מקרה, בלי קשר לתוצאות ועדת הערר.

על כן שוב נציין כי מומלץ ביותר להיוועץ בעורך הדין המתמצא היטב בתחום העררים על המכון הרפואי וועדת ערר, על מנת למנוע מהנהג עלויות גבוהות אלו והתליית רשיון נהיגתו למשך זמן ממושך ומיותר.

אציין כי אין פטור מאגרת הערר וללא צרוף אישור תשלום, ערעור על החלטת המכון הרפואי לא יתקבל.

מהי ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

ועדת ערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מתקיימת על פי חוק, ומטרתה להיות ערכאה שיפוטית עליונה.

כפי שבית משפט המחוזי רשאי לדון בענייני בית המשפט השלום כך גם כאן ועדת הערר רשאית לדון בהחלטת המכון הרפואי.

מרגע הגשת ערר על ועדת ערר על המכון הרפואי,

ההמתנה עלולה להשתנות אולם סדר הזמנים הינו בין 3-2 חודשים עד המועד בו תקבלו זימון להופיע בפני ועדת הערר.

ועדה זו יושבת בהרכב של שלושה רופאים,

מהם פסיכיאטר אחד לפחות (בוועדה לא יושב פסיכולוג, אולם ככל שוועדת הערר תמצא לנכון היא תשלח אתכם לבדיקה פסיכולוגית חיצונית).

היא ממוקמת בבית החולים תל השומר ומתקיימת מספר פעמים בחודש.

יש מצבים בהם מתכנסות ועדות מיוחדות: אם מיוחסת לכם בעיה אורתופדית,

קרי, המכון הרפואי בחר שלא לאשר רשיון נהיגה או שאינך מסכים עם אמצעי העזר אשר המכון הרפואי קבע לך בשל אותה לקות אורתופדית - בוועדה חייב להיות נוכח גם אורתופד.

ועדה מיוחדת נוספת הינה ועדה עליונה, המתכנסת במצבים של נושא פסיכיאטרי מעט מורכב בוועדה עליונה ישתתפו שלושה פסיכיאטרים, והיא מתכנסת בתדירות נמוכה יחסית.

הוועדה, בכל אחד מהמקרים, היא ברת סמכות לבטל, לאשר או לשנות את החלטת המכון הרפואי,

כמו גם לדרוש בדיקה מחודשת של המכון הרפואי.

ועדת ערר המכון הרפואי רשאית לקבל את הערר במלואו, בחלקו או חלילה להשאיר את התליית הרישיון מטעם המכון הרפואי על כנה.

יצוין, כי לוועדה ישנה סמכות להשאיר את התליית רישיון הנהיגה של נהג למספר שנים ועל כן חשוב לבוא מיוצג וערוך היטב..

עומדים להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? אל תוותרו על ייצוג משפטי הולם

לוועדת הערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כדאי וחשוב להגיע מיוצגים על ידי עורך דין המתמצא היטב בתחום,

שכן מדובר בהזדמנות אחת להעלות את טענותיכם הרפואיות ו/או המשפטיות ולבוא בדין ודברים עם חברי הוועדה.

חשוב לזכור כי הוועדה, להבדיל מהמכון הרפואי עצמו, היא משפטית.

כפי שלא תבצעו הליך רפואי ללא רופא, כך גם לא תיגשו להליך משפטי ללא עורך דין אשר ינחה אותך.

יתר על האמור, כפי שלא נלך להליך רפואי אורתופדי עם וטרינר, כך גם לא ניגש להליך של המכון הרפואי עם עורך דין אשר מתמחה בתחום המסחרי או אף תחום התעבורה בלבד.

חשוב לכן לשכור איש מקצוע אשר מתמחה בתחום המכון הרפואי ולא לפגוע בסיכויי קבלת רישיונך.

עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יסייע לכם להגיע מוכנים,

הן ברמה משפטית והן ברמה אישית ובמקרים רפואיים מגובה במסמכים ובטענות הרלוונטיות,

וזה חשוב כי בוועדה אין מקום רב לנסיבות אישיות וסיפורי מעשיות.

זאת ועוד, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין המתמחה היטב בתחום עוד לפני הגשת הערעור על המכון הרפואי  ולא אחריו,

שכן ייעוץ מקדים יכול למנוע מאיתנו התליית רישיון נהיגתו לעוד שנה ואף יותר ולחסוך לנו עוגמת נפש רבה והוצאות מיותרות.

ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים? מהם סיכויי ההצלחה בועדה?

אל תחשבו, כי אם לא עברתם את מבדקי המכון הרפואי הסיכויים שלכם בהגשת ערעור על המכון הרפואי הינם אפסיים. לא כך הדבר.

ועדת הערעורים היא ועדה משפטית, אשר שם מתאפשר להביא ייצוג משפטי וישנה אפשרות להעלות טענות משפטיות,

דבר שכמעט אינו אפשרי במכון הרפואי .

קשה מאוד להעריך את הסיכויים לעבור את הוועדה. פעמים רבות לקוחות מגיעים אל משרדי,

ולצערי אני נאלצת לבקש מהם להמתין שנה לבדיקות רפואיות מחודשות ולא להגיש כעת ערר.

זאת מהסיבה הפשוטה, כי במקרים בהם הסיכוי להצלחה בערעור שאתם מגישים אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יורד מ-60% לערך איני ממליצה להגיש ערר.

כך לדוגמה במקרים בהם הנהג אינו בטוח כי הינו כשיר לנהוג ו/או עלול לחלות במהלך הנהיגה עקב חולי או עקב בעיה כלשהי,

כדאי להמתין את משך הזמן אותו קצב המכון הרפואי בהמלצתו למשרד הרישוי.

לאחר תקופת הזמן הזו, יוכל הנהג לשוב ולהגיש בקשה לקבלת רשיון נהיגה.

ברמה הכללית, יש הרבה סיבות לאופטימיות. אחרי שנים רבות של ניסיון, אני בהחלט יכולה לעודד אתכם הנהגים כי בטיפול נכון,

מתמחה בתחום ועדת ערר המכון הרפואי בהחלט יכול להפוך את הקערה על פיה ולשכנע הוועדה כי המכון שגה בהחלטתו שלא לאפשר לכם לנהוג,

לאפשר לכם רישיון כבד יותר וכן הלאה.

בדרך כלל, כאשר אתם נעדרי מסוכנות לנהיגה, נראה כי בהבנה משפטית של התיק,

טיעונים ראויים והדרכה שלכם באופן מתאים לוועדה – אין סיבה שלא נצלח ביחד את האתגר שמציבה בפנינו ועדת ערר על המכון הרפואי.

מצד שני, ברור שאל לנו לבוא שאננים לערעור על המכון הרפואי,

עלינו לבחון את התיק לגופו היטב ולאחר מכן לאבחן את סיכויי הצלחת הערעור על המכון הרפואי.

יצוין, כי לרוב מדובר בדיון יחידי בו מתקיים הערר בפני ועדת הערר,

ועל כן לא ינתנו לנהג ו/או לעורך דינו הזדמנויות נוספות לשנות את ההחלטה.

במקרה בו נהג אשר קיבל תשובה שלילית מהמכון הרפואי מגיע למשרדי,

ראוי תחילה להבין היכן טמונה הבעיה המיוחסת לו (לכאורה) לשיטתו של המכון הרפואי.

זאת מהסיבה הפשוטה, כי על מנת לפתור את הבעיה עלינו להבין את מקורה.

לאחר שפיענחנו את הסיבה להתליית רישיון הנהיגה,

כעת נבין האם הדבר נעשה בסמכותו של המכון הרפואי או שמא ללא סמכות.

לאור העובדה, כי רבים מהנהגים באים למשרדנו לאחר שכשלו בוועדת הערר כאשר הלכו לבדם וללא ייצוג משפטי,

אנו ממליצים בחום לבוא לכל הפחות לייעוץ קצר טרם הגשת ערעור על המכון הרפואי אשר יכול להפוך את הקערה על פיה ולשנות את חייך מקצה אל קצה.

האם ישנם מקרים בהם משרדנו מסרב ללוות לקוחות אל ועדת ערר המכון הרפואי?

בהחלט! ברבים מן המקרים בהם יושב מולנו אדם שכל מבוקשו הוא לשוב אל הכביש (ברכב פרטי, משא או סמיטריילר),

לעיתים עלינו לבשר לו את הבשורה המרה כי סיכוייו בערעור על המכון רפואי לבטיחות בדרכים אינם גבוהים במיוחד בנקודת הזמן הנוכחית.

על כן לא כדאי לו להגיש ערעור על המכון הרפואי כעת, אלא רצוי שימתין זמן מה או עד לשינוי הנסיבות.

לעיתים אנו יכולים לנקוב בזמן המדויק.

לא כדאי להגיש ערעור על המכון הרפואי בכל מחיר(!) גם אם עורכי דין אומרים לכם כי הסיכוי גבוה,

כדאי לבחון את העניין לעומק.

מה לגבי בית המשפט המחוזי?

יש המעוניינים לחסוך לעצמם, לפחות לכאורה, את הערעור על החלטת המכון הרפואי  ולגשת בצורה ישירה לבית המשפט המחוזי. התשובה היא שלרוב הדבר אינו אפשרי.

במדינת ישראל, ישנו חוק אשר בעיקרו עומדת החובה למיצוי הליכים. קרי, אנו חייבים למצות את כל ההליכים האפשריים,

טרם הגעה לפתחי בית המשפט.

יצוין, כי הגעה לבית המשפט בעניין ערעור על החלטת המכון הרפואי זהו הליך יקר וסבוך,

וכדאי מאד למצות את הערעור על המכון הרפואי  בצורה מקצועית, מיטבית ומהירה.

לרוב, אינני ממליצה על הגשת ערעורים מנהליים על החלטת ועדת ערר תל השומר ומירב המאמצים נעשים בועדת הערר,

אולם במקרים מסוימים לא נותר מנוס, אלא לפנות לפתחו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים.

דלתות בית המשפט פתוחות בפני כל אזרחי המדינה,

אולם בערעור על המכון הרפואי בית המשפט ידון בטענות משפטיות בלבד מכיוון שהוא לא מתערב בהחלטות רפואיות.

האם ניתן להגיש ערעור על החלטה שנקבעה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

כן, ניתן להגיש ערעור על החלטה שנקבעה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תהליך הערעור נעשה בדרך כלל באמצעות הגשת ערעור לגורם רלוונטי, כמו ועדת ערעור או בית משפט.

בדרך כלל, ערעור ניתן להגיש על החלטות שנקבעו בסביבת משפטית או בפרוצדורות אדמיניסטרטיביות, כגון החלטות של גורמים ממשלתיים או מוסדות רגולטוריים.

יש לקחת בחשבון שיש תקנות והליך מסוימים הנדרשים עבור הגשת ערעור, ועלולות להיות מועדים מוגבלים להגשת הערעורים.

במידת הצורך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה מומחה בתחום המשפט האדמיניסטרטיבי כדי לקבל מדריך מקצועי להגשת הערעור.

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן