כמה זמן לוקח לקבל תשובה מהמרב"ד?

כמה זמן לוקח לקבל תשובה מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

רבים חשים איימה ותסכול כאשר מתגלה להם כי עליהם לעבור בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מירב התסכול, לרוב, נובע ממשך הזמן הארוך שעליהם להמתין עד לקבלת זימון לבדיקות וקבלת החלטה בעניינם.

במאמר זה אענה על השאלה כמה זמן לוקח לקבל תשובה המכון הרפואי?

אסביר מדוע זמני ההמתנה ארוכים, אציין כיצד ניתן לקצרם בצורה משמעותית ומה ניתן לעשות במקרה שהתשובה אינה לטעמנו.

מיהו המרב"ד?

משרד התחבורה מכיל בתוכו את משרד הרישוי ואת המרבד.

הסיבה שבגללה משרד התחבורה צריך את המכון באמתחתו הינה, ברגע שבו עולה חשש, כי נהג אינו כשיר לנהיגה, הנהג מופנה לאבחון במרב"ד.

ההפניה יכולה לבוא על ידי רופא ו/או בית משפט.

ואף על ידי אדם פלוני שהתלונן על כושר נהיגתו של הנהג.

הנהגים נבדקים במרב"ד לעיתים פעם אחת ולעיתים מתבקשים להיבדק על ידו מספר פעמים.

לאחר כל הבדיקות, המכון מגבש החלטה בעניין כשירות הנהג ומשגר אותה למשרד הרישוי.

משרד הרישוי, הוא זה אשר מודיע לנהג מהי המלצתו של המרב"ד ומעדכן במחשביו.

בקיצור, אם משרד הרישוי קיבל את המלצת המכון, (דבר אשר קורה ברוב רובם של הפעמים), פסילה על ידי המכון הרפואי תופיע מיד במשרד הרישוי וגם במסופי המשטרה.

במקרה שכזה, יקבל הנהג זימון לטיעון טענות במשרד הרישוי.

אולם, המציאות מעט אחרת.

שכן משרד הרישוי לעולם יטען, כי אינו מוסמך לשמוע טענות רפואיות והוא רק הזרוע המבצעת של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

ועל כן הליך טיעון הטענות די מתייתר.

כמה זמן לוקח לקבל תשובה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
כמה זמן לוקח לקבל תשובה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מדוע זמני ההמתנה של המכון הרפואי ארוכים?

בשנת 2017, נוכחנו לגלות, על פי דוח מבקר המדינה, כי ישנם כ-60,000 נבדקים, אשר מבקשים רשיון נהיגה מאת המכון הרפואי.

יצויין, כי המכון בודק נהגים המבקשים רשיונות לרכבים מסוגים שונים.

חלק גדול מן הנבדקים, מבקשים להעלות את דרגת רשיונם לרשיונות של משא כבד ורכב ציבורי.

דבר אשר מאריך בהרבה את זמני הבדיקות של המכון הרפואי קהל נוסף.

לצערנו, קיימים רק שני מכונים רפואיים ברחבי הארץ.

האחד בעיר תל אביב והשני בעיר חיפה.

לדוגמא, נהג אשר מתגורר בעיר אילת מזומן לבדית במכון הרפואי בתל אביב.

אשר על כן, כמות הנבדקים המתדפקים על דלתות המכון הרפואי הינה רבה ומרובה.

הבשורה המשמחת, הינה כי בימים אלו צפוי להפתח מכון רפואי לבטיחות בדרכים נוסף אשר ימוקם בדרום הארץ.

מהו פרק הזמן שעליי להמתין עד לקבלת זימון לבדיקה מטעם המכון הרפואי?

בשל האמור בשאלה לעניין משך זמני ההמתנה לבדיקות במכון הרפואי;

פרקי הזמן אותם נאלצים נהגים להמתין בשנת 2017 עמד על כ-שנה וחודשיים מהבקשה לקבלת רשיון נהיגה מאת משרד הרישוי ועד להחלטה סופית במשרד הרישוי בעניינו של הנהג.

בהחלט זמן ממושך.

מהן הסיבות לפסילה על ידי המרב"ד?

יש מספר סיבות לפסילה על ידי המכון הרפואי, כגון:

אי התאמה לנהיגה בטוחה

סיבות הפסילה הרשמיות אותן מפרסם המכון אינן מתייחסות ספציפית לבעייתו, לכאורה, של הנהג.

אלא נוהג להשתמש בסיבות מאד כלליות.

אחת מהן הינה: 'פסילה מסיבת אי התאמה לנהיגה בטוחה'

המונח אי התאמה לנהיגה בטוחה, יכול לכלול סיבות רבות בגינו נפסל רישיון הנהיגה.

החל ממצב רפואי של הנהג אשר מסכן את הציבור וכלה בתיקים תעבורתיים ו/או פליליים אשר רשומים לחובת הנהג ולדעת כי המכון עלול להטיל ספק באשר להיות הנהג, נהג מסוכן.

הגדרת 'אי התאמה לנהיגה בטוחה' בוודאי שאינה מהווה עבור הנהג את המידע הדרוש על מנת לנסות ולהשיב את רשיונו.

אולם, אל חשש, עניין זה מתגלה בנקל.

ברגע שאנו מעיינים ובוחנים את תיקו של הנהג המתוייק במכון הרפואי.

המונח אי התאמה לנהיגה בטוחה, אינו אמור להפחיד אתכם הנהגים ולא אמור לייחס לכם התנהגות פסיכוטית ו/או אלימה.

מונח זה, בסך הכל, מכיל בתוכו סיבות שונות ומשונות שאותן יש לבחון ספציפית לכל נהג.

חלקן קלות מאד וחלקן מורכבות יותר.

אולם, יש לזכור, כי שלילת חופש התנועה של הנהג, ולעיתים אף חופש העיסוק שלו, הינם מהותיים וחשובים מאין כמוהם.

לכן אלו אינם יכולים להתבטל כלאחר יד.

בעיות ראייה

במקרה, בו מתעוררת לנהג בעיית ראיה, שיכולה להטיל ספק בכשירות נהיגתו, הנהג ימלא הצהרת בריאות;

וכן יזמן את הנהג לבדיקות למיניהן, אשר יבוצעו על ידי המכון בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו.

יש לציין, כי במקביל להפניית הנהג לביצוע הבדיקות, רשאי המכון הרפואי להתלות את רישיון הנהיגה של הנהג עד לברור מצב ראייתו(!).

תוצאות הבדיקות, יובאו בפני המכון ואם הניחו את דעתו, ימליץ למשרד הרישוי ליתן לנהג רישיון נהיגה בין אם בתנאים או והגבלות ובין אם לאו.

אם תוצאות הבדיקות לא מספקות, רשאי המכון להורות לנהג לעבור בדיקות נוספות או שיציג מסמכים רפואיים נוספים.

אשר אלו יבדקו על ידי רופא או מוסד רפואי מטעמו.

דרישות המכון הרפואי לבטיחות הדרכים הן כדלקמן:

בדיקות ראייה תיעשנה באמצעות מכשיר, אותו אישר משרד הבריאות ובדרך אשר יורה.

התנאים אותם מבקש המכון:

בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן (לוח ראייה).

כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

חדות ראיה ושדה הראייה המתבקש לגבי רכב פרטי:

חדות הראיה לא תהיה גרועה - מ-6/12 בעין אחת לפחות.

שדה הראייה לא יפחת – מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העינים יחד.

גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה(Quadrinopsia).

ולגבי מבקש רישיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

חדות ראיה ושדה הראייה המתבקש לגבי רוכב אופנוע, נהג ציבורי ורכב כבד:

מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים לפחות

מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד

הפתרון ללקויי ראיה – אמצעי תיקון רפואי

מבקש רישיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה המתבקשת כפי שרשום מעלה.

ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השניה (Anisometropia);

למבקש רשיון נהיגה ציבורי/כבד, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות פרטי הסובל מחוסר עדשה (Aphakia), לא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר המבוקש.

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות ציבורי או רכב כבד, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר.

כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת (Pseudophakia) ייבדק על פי האמור שדה הראיה וחדות הראייה המתבקשת על ידי המרב"ד ומשרד הרישוי.

מבקש רשיון נהיגה פרטי הסובל מראייה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה.

בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רישיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.

מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

ועדת ערר של המכון הרפואי:

במקרה של פסילה, ניתן לערור בפני ועדת ערר הממוקמת בתל השומר.

כמשרד אשר מטפל בהמון רשיונות נהיגה אשר נפסלו על ידי המכון ומכיר את המוסד היטב;

רואה לא פעם, את הקושי היום יומי בהתמודדות ללא רישיון נהיגה.

ומולו את הבעיה הנקודתית, אשר ברוב רובם של המקרים ניתנת לטיפול בדרכים יצירתיות.

דרכים אשר מאפשרות הן לנהג לשמור על עצמו ועל הסביבה והן להעניק למכון הרפואי את הביטחון, כי הנהג לא יסכן את הציבור או את עצמו.

ישנם נהגים אשר הבעיה הרפואית בשלה נפסלו מלנהוג, אינה מתרכזת רק בהיבט רפואי אחד אלא מצריכה פתרונות הן רפואיים והן אישיותיים.

הפתרון גם במקרים כאלו יכול לרוב לבוא לידי פתרון והינו בר השגה.

לכן, אל תבהלו ממושג אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

הוא בעצם מכניס לתוכו המון גורמים שחלקם פשוטים ביותר לפתרון.

אולם, כשאתם נפסלים מלנהוג אל תעלו על הכביש ופנו למומחה לצורך התייעצות.

דעת בית המשפט על המכון הרפואי

אם ועדת ערר של המכון החליטה גם היא, להותיר את החלטת המכון הרפואי על קנה ולפסול את רשיון הנהיגה של הנהג.

נהגים ראשים להשיג על כך, על ידי ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

וזאת תוך 10 ימים מיום קבלת ההחלטה של ועדת הערר.

יש לציין, כי העתירה לבית המשפט המחוזי תדון אך ורק בטענות אשר עוסקות בפן המשפטי.

כעת אביא כמה דוגמאות מתוך פסיקות בית המשפט אשר דן בערעורים כאמור:

בעניין סופר, נדחתה עתירה להשבת רשיון נהיגה לאחר שימוש רב פעמי בסמים.

מהטעמים אשר מצביעים על כך שהמכון הרפואי פעל בתום לב, בהתאם לשיקול עניני וסביר.

בנוסף, העורר לא הצליח להוכיח כי נפל פגם כלשהו בהחלטת הרשות.

בית המשפט גרס כי מרבית הטעמים של העותר עוסקים אך ורק בעובדות ועל כן, סרבה לקבל את הערעור.

בעניין סעיד, התקבלה העתירה.

העותרת טענה, כי לא ניתנה לה זכות טיעון בפני ועדת הערר של משרד הרישוי.

פסק הדין מעלה, כי אי חשיפת מסמכים בעיניינה של העותרת ואי מתן זכות התגובה - דינם להדחות.

במקרה זה, בית המשפט החזיר את העותרת לועדת ערר אחרת ודרש מועדת הערר חוו"ד מנומקת היטב.

בעניין תגת, התקבלה העתירה.

שם אף קבע בית המשפט, כי אין להתעלם מחומר רפואי שהגיש העותר.

בין שורות פסק הדין נכתב, כי הזכות לנהוג, הינה בעלת חשיבות גבוהה בהחלט.

בעניין אזווי, מקרה בו, לנהג מקצועי אשר הוחזר רשיון נהיגתו לרכב פרטי, אך נשלל רשיונו לרכב ציבורי.

בית המשפט קבע, כי הדבר אינו מדתי, הרי שהוא מוגדר ככשיר לנהיגה.

על כן, קבע בית המשפט, רשות הרישוי צריכה לבחון את הנהג בבדיקה חוזרת.

בעניין זילברמן, העתירה נדחתה.

העותר טען לנקמנות מצד ועדת הערר ולמשוא פנים.

שכן הנהג הורשע במעשים מגונים בשתי תלמידות לנהיגה אשר שכרו את שירותיו.

ערעורו נדחה על ידי בית המשפט מהטעמים המצביעים על הקושי לבסס טענה זו.

אז כמה זמן לוקח לקבל תשובה מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

כפי שציינתי, קיימות מעט זרועות למרב"ד, מספר אנשי המקצוע הינו מועט ומספר הנבדקים הינו גבוה.

מכח אלו בעיקר, זמני ההמתנה הן לביצוע בדיקות והן לקבלת תשובות אודות בדיקות אלו.

הינם קשים מנשוא ועלולים לעבור את השנה לכל התהליך (ממועד הבקשה לרישיון ועד מועד ההחלטה).

אל לנו לשכוח, כי גם לאחר סיכומו של התיק, ההמלצה מטעם המכון הרפואי מועברת למשרד הרישוי

במקרה אשר בו הנהג נכשל בבדיקה במכון הרפואי, המליץ המכון למשרד הרישוי שלא לאשר את בקשתו לקבלת רשיון או שדרוגו בדרגה.

ישנה אפשרות לגשת אל ועדת ערר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או להמתין כשנה (ברוב המקרים) ולבצע בדיקה חוזרת.

בשני המקרים, מומלץ ביותר לפנות אל עורך דין.

אשר יסייע ככל הנדרש על מנת לקבל או להשיב את רשיון הנהיגה במהירות האפשרית.

כדי לקבל תשובה תוכלו להתקשר למוקד משרד הבריאות בטלפון כוכבית 5400 על מנת לברר היכן עומד התיק והאם ישנה תשובה סופית.

אולם לקבלת התשובה, יש להגיע למשרד הרישוי פיסית או להמתין עד לשליחת למענך באמצעות דואר ישראל.

כמה זמן לוקח לקבל תשובה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
כמה זמן לוקח לקבל תשובה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אם תשובת משרד הרישוי אינה לטעמי, מה כדאי לעשות ומהי הדרך המהירה ביותר לעשות זאת?

באם המכון הרפואי המליץ שלא לאשר לי רישיון נהיגה, אזי שישנה אפשרות להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי לועדת הערר אשר אחראית לדון על השגות המוגשות אליה בהרכב של שלושה רופאים.

מומלץ ביותר להוועץ בעורך דין תעבורה המומחה בתחום.

לסיכום, אם רשיונך חשוב לך וזומנת למרב"ד, פנה אלינו כעת לצורך יעוץ וסיוע לשמור על רשיונך.

האם ניתן לקצר זמן ההמתנה לתשובות המכון הרפואי?

כאומר, המכון עובד על מסת תיקים גדולה ביותר ועל כן זירוז זימוני הבדיקות וזירוז התשובות עליהם עלול להיות בעייתי.

על אף האמור, בהחלט ניתן לזרז את ההליך.

ניתן להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום לצורך זירוז משמעותי של כל ההליך.

האם קיימת אפשרות של מתן רשיון זמני מטעם המכון הרפואי?

משרד הבריאות בכלל והמכון הרפואי בפרט, אינו עובד עם 'רשיונות זמניים'.

בשנים האחרונות, ניתן לומר, כי המערכת אכן מתייעלת ומנסה להביא לקיצור הזמנים.

אולם ברוב המקרים למצער, לא ניתן לקבל רשיון זמני.

היכן אוכל לקבל את תשובת המכון הרפואי?

תוכל להתקשר למוקד משרד הבריאות בטלפון כוכבית 5400 על מנת לברר היכן עומד התיק והאם ישנה תשובה סופית.

אולם לקבלת התשובה, יש להגיע למשרד הרישוי פיסית או להמתין עד לשליחת למענך באמצעות דואר ישראל.

האמור לעיל אינו מהווה חוו"ד משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-3011521

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן