תפקידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואיך תעברו בדיקה במכון

מרב"ד או המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מהווה מעין זרוע רפואית של משרד הרישוי.

בכל מקרה בו רופא חש, כי עולה סכנה כלשהי בקרב מטופל אשר אוחז ברישיון נהיגה, הרופא מחויב על פי חוק, לדווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

המכון משמש כ-'רופא מוסמך' לביצוע בדיקות רפואיות או נפשיות ולהערכת כשירות נהיגה בקרב נהגים.

לאחר ביצוען של הבדיקות המכון מעביר את המלצתו למשרד הרישוי, אשר מיישמן.

משרד הרישוי, אשר מקבל את הדיווח אודות חשש לכשירותו של נהג, אינו בעל הידע הרפואי הנדרש לבחון את כשירותו של הנהג, והוא מעביר את המידע למכון הרפואי וזה האחרון, יזמנו לבדיקה מטעמו.

כדאי להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחומו של המכון הרפואי, טרם התנהלות מולו על מנת לחסוך עלויות רבות, זמן יקר ואובדן רשיון נהיגה.

משרד הבריאות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים: קווים לדמותו

מקור סמכותו של המכון הרפואי הוא בצו שר הבריאות משנת 1980.

סמכויותיו מנויות הן בתקנות התעבורה והן על פי פקודת התעבורה.

המרב"ד הינו גוף ציבורי לכל דבר ועניין, אשר עובדיו מונים בין היתר רופאים, פסיכולוגים ופסיכיאטריים.

עד לשנת 2014, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתל אביב התמקם ברחוב הארבעה, ועל כן גם נקרא לעיתים מכון הארבעה.

אולם, המכון העתיק את מקומו לדרך בגין 116 תל אביב.

יצויין כי קיים מכון רפואי לבטיחות בדרכים נוסף הממוקם ברחוב פל-ים 15 א' קומה 20 קריית הממשלה בעיר חיפה, והוא ידוע גם בשם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים חיפה.

מה ההיגיון בקיומו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכיצד מתנהל?

כאשר מקבלים זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על ידי משרד הרישוי, ככל הנראה, זה האחרון מעוניין לכן לבחון האם אנו כשרים לנהיגה – זאת מכיוון שלמשרד הרישוי אין את הידע הרפואי והסמכות להחליט בעניינים הנוגעים לכושר נהיגה קלוקל אצל ציבור הנהגים.

חשוב לדעת איך כדאי להתמודד מול מרב"ד משרד הרישוי, ולפעול מולו בצורה הנכונה והבטוחה ביותר באמצעות עורך דין הבקיא בתחום.

לאחר ביצוען של הבדיקות מעביר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את המלצתו למשרד הרישוי, אשר מיישמן.

המכון לבטיחות בדרכים: תחומי אחריות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אחראי על בדיקות הנהגים ולו סמכויות רחבות.

אציין, כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה קיים מכון בעל סמכויות נרחבות שכאלה.

סמכות מרב"ד משרד הרישוי נובעת מתקנה 191-201ג לתקנות התעבורה אשר קובעת כי משרד הרישוי יכול להזמין נהג לבדיקות רפואיות ולקורסי נהיגה נכונה.

אולם, המרב"ד צריך לפעול בשיקול דעת, והוא אינו יכול לקבל החלטה שרירותית.

סמכויות המכון הרפואי נקבעות בהתאם לשני שלבים:

לפני קבלת רישיון הנהיגה ואחרי קבלתו.

מרב"ד: סמכויות לפני קבלת רישיון הנהיגה

לפני קבלת הרישיון רשאי המרב"ד לבחון את כושר נהיגתו של נהג, בין אם מבחינה רפואית ובין אם נפשית.

רופא מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יוכל להמליץ למשרד הרישוי האם האדם כשיר לנהיגה או האם יש להגבילו בסוג הרכב עליו ביקש את הרישיון.

משרד הרישוי: סמכויות לאחר קבלת רישיון הנהיגה

שיטה אחת מתבצעת דווקא באמצעות משרד הרישוי, באמצעות מעקב אחרי ניקוד תעבורתי במשרד הרישוי.

אם נהג צבר 36 נקודות, רישיונו ייפסל בצורה אוטומטית. אם הוא מגיע ל-72 נקודות בפרק זמן מסויים, מדובר בפסילה ארוכה יותר באופן משמעותי.

לאחר פסילת רישיון נהיגה מהסוג הזה, ייתכן שהנהג יופנה לבדיקה אצל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים: נהגים חדשים

נהגים חדשים מקבלים התייחסות מיוחדת וספציפית בחוק בנוגע לנושא של זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כאשר משרד הרישוי מקבל דיווח, כי נהג חדש ביצע עבירה, אזי שיוטלו עליו סנקציות מסוימות.

גם כאן, ייתכן (לא תמיד) שהוא יופנה לביצוע בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אם הנהג אינו משתף פעולה, כלומר, לא מספק את המסמכים המבוקשים או לא מתייצב לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים - המכון רשאי אף להמליץ למשרד הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה שלו.

שימו לב, לא פעם, זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אינו מגיע כדין או שישנה סיבה מוצדקת לאי התייצבות הנהג.

מרב"ד משרד הרישוי: סמכויות נוספות

המרב"ד יכול לדרוש מנהג להפקיד את רישיונו עד לבירור כושר נהיגתו.

בסמכותו וביכולתו של המרב"ד גם להתאים אביזרי נהיגה ורכב למגבלותיהם הרפואיות של הנהגים ולתת לייעוץ מקצועי לגורמים תעסוקתיים שונים על פי דרישתם.

אולם מירב פעילותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עוסקת במתן המלצות לרשות הרישוי בעניין הכשירות הרפואית לנהיגה, אותן משרד הרישוי נוהג לאמץ .

האם הזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים מוצדק?

בדיקה נוספת שיבצע עורך דין, עוד בנקודה ההתחלה, היא עד כמה יש הצדקה לזימונו של הנהג למכון הרפואי.

ישנם מקרים בהם נהג זומן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים שלא בסמכות, ועל כן ניתן וכדאי להילחם על זימונו ועל ביצוע ההליך הקשה כולו.

חשוב לדעת, כי ברגע שנהג החל בהליך מול המכון יהיה קשה לטעון כי הזימון לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים אינו כדין.

הטענה הזו אינה יכולה לעלות בכל שלב, וישנו לכך הסבר משפטי שלא אכנס אליו כעת.

אם זומנתם כדין ובסמכות, לא בטוח כי תאלצו לעבור את אותן הבדיקות בדיוק כמו כל נהג אחר.

קרי, בקבלת התיק שלכם במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רופא מטעמו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עובר על סיבת ההפניה ועל המידע הנמצא בתיק ומחליט להיכן לנתב את התיק אותו, כלומר, אילו בדיקות מתאימות לתיק באופן נקודתי.

אילו בדיקות נערכות במסגרת המרב"ד?

באופן כוללני, המכון הרפואי בוחן בין היתר את הדברים הבאים:

 • רישום העבירות הפליליות הקיימות לנהג,
 • רישום העבירות התחבורתיות אותן ביצע,
 • מחלות ובעיות רפואיות למיניהן דוגמת בעיות גפיים,
 • בדיקת היכולת הפיזית לבצע את פעולת הנהיגה והיבטים נפשיים דוגמת אשפוזים פסיכיאטריים ובדיקות לבחינת נטייה אנטי נורמטיבית,
 • התנהגות אימפולסיבית ותוקפנית או מבחנים פסיכו-דיאגנוסטיים שונים.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי על פי התקנות לבחון את כל סוגי הנהגים, החל מצעיר שטרם הנפיק רישיון נהיגה ועד לנהג אשר מחזיק ברישיון נהיגה למשאית 12 טון ומעוניין להרחיבו.

עם זאת, אציין, כי לא כל נהג יזומן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים וסמכות המכון הרפואי לזמן אותך לבדיקה הינה מוגבלת, וזאת על אף ההנחה הרווחת!

בדיקה רפואית לרישיון נהיגה: אילו בדיקות נערכות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

באופן פרטני יותר, יש מספר מוגבל של סוגי בדיקות המבוצעות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

הנפוצות ביותר הן:

 • בדיקות פסיכיאטריות - ייעשו על ידי פסיכיאטר מטעם המכון. מדובר בבדיקות אשר בדרך כלל יסתכמו בשיחה של מספר דקות מול פסיכיאטר.
 • בדיקות פסיכולוגיות - אלו נעשות חדשות לבקרים והן נעשות על ידי פסיכולוג מטעם המכון. יצויין כי ישנם מספר פסיכולוגים אשר מבצעים בדיקות אלו.
 • מבחני מחשב - גם אלו נכנסים תחת הקטגוריה של בדיקות פסיכולוגיות. חשוב לקחת בחשבון כי בדיקה זו עלולה להמשך זמן רב.

בדיקות נוספות הנערכות על ידי המכון הרפואי

ישנן בדיקות נוספות הנערכות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והן מיועדות למקרים נקודתיים כמו נסיעה בסימולטור, בדיקה גופנית קלה, הליכה על קו ישר וכיוצא בזה.

אלו בדיקות פחות שכיחות ויעשו במקרים המתאימים ובוודאי שלא לכל נבדק.

הבדיקות אינן אחידות לכל הנהגים, אבל לא שונות במהות שלהן.

לרוב יבקש המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מהנהג, לבצע בדיקות רפואיות הן מול פסיכולוג מטעם המכון הרפואי והן מבחן ארוך מול מחשב, אולם ישנן כאמור בדיקות נוספות התלויות בכל נהג ונסיבותיו השונות.

במאמר מוסגר נספר לכם, כי לאחר כמה שנים של עבודה מול המכון, לרוב משרדנו יודע לאבחן אלו בדיקות יבקש המכון הרפואי לערוך עבור כל נהג ונהג, בהתאם לנסיבות השונות.

חשוב לציין, כי הבדיקות כרוכות בתשלום אגרה לא מבוטלת של כמה מאות שקלים (תלוי בבדיקה), אותה ניתן לשלם באמצעות הדואר, דרך אתר האינטרנט של המכון או במשרדי המכון בשעות קבלת הקהל.

למבקשים פטור מאגרה, מומלץ לצרף אסמכתאות שיכולות לתמוך בעובדה שאותם אנשים אינם ברי יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרות.

מה יכול להשפיע על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

לרוב התהליך נמשך זמן רב, בשל העובדה שישנם תיקים רבים בהם המרב"ד מטפל בעת ובעונה אחת.

לא פעם ,הנהג נאלץ להמתין תקופה ארוכה עד לקביעת המועד בו יזומן לבצע את הבדיקות ו/או המבחנים הנדרשים, כשזמן המתנה מקובל הוא בין חודש לשלושה.

בל נשכח, כי ישנם מקרים בהם כל משך ההמתנה הרישיון מותלה, ועל הנהג חל איסור לנהוג.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רשאי להמליץ למשרד הרישוי להשיב את רישיון הנהיגה, לפסול מטעמי כושר לצמיתות, לתקופה או עד מילוי תנאים מסוימים, לסווג לסוג מסוים את רישיון הנהיגה, להתנות תנאים מסוימים עד מתן הרישיון, להורות לנהג לבצע מבחן חוזר, לחייב נהג לעבור הדרכה או לפסול את הרישיון.

החלטתו מושפעת מפרמטרים דוגמת:

 • בדיקות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי לבצע בדיקות רפואיות, בדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות שונות, אשר, לטענתו יכולות לבחון את כושר נהיגתו (יצוין כי משרדנו חולק על טיב חלק מבחינות אלו).
 • עבר פלילי ותעבורתי – מרב"ד משרד הרישוי רשאי לקחת בחשבון את עברו הפלילי של הנהג במכלול השיקולים האם לאשר לו רישיון נהיגה.
 • קב"ן ודיווח רופאים מומחים – בחוק קיימת חובה של רופאים לדווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאשר קיים חשש לכושר הנהיגה. במקרים אלו המכון הרפואי יבחן כל מקרה לגופו ויתן את החלטתו בהתאם. על החלטה זו נוכל לערער.

מאילו סיבות רישיון הנהיגה של הנהג עלול להיפסל?

 • טעמי כושר: עוסקים בדרך כלל בחשש לבעיה רפואית אשר לדעת המכון עלולה לסכן את הציבור
 • אי התאמה לנהיגה בטוחה: עוסקים בדרך כלל בחשש של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בנוגע לנהיגתו של נהג עם עבר תעבורתי מכביד
 • טעמי אי התאמה אישיותית: אם עולה חשש אישיותי אצל הנהג
 • חשש שהנהג קיבל רישיון בדרך לא חוקית: מצב בו הוא צפוי להידרש לעבור מבחן חוזר

כך ניתן לעבור את הבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בהצלחה

רבים מלקוחותיי שואלים אותי את השאלה הבאה:

"מה ישאלו אותי במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?"

או ליתר דיוק, "כיצד אוכל לצלוח את הבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולשמור על רישיוני בחזקתי ללא שאמצא את עצמי מותלה?"

התשובה פשוטה.

חשוב לדעת, כי רצוי ביותר ואף ניתן להתכונן לחלק מהבדיקות אלה – וזו אחת הסיבות לפנות לעורך דין הבקיא בתחום.

רבות הפעמים אשר בהן הצלחנו למנוע פסילת רישיון נהיגה בעזרת הכנה והדרכה נכונים לנבדקים, אשר כל חטאם הוא כי לא הבינו את המבוקש מהם או שמא חשו כי נעשה להם עוול גדול או אף רק התקשו בשפה(!)

בעייתיות החוק בנושא בדיקות כשירות רפואית לנהיגה

לעניות דעתנו, הבעייתיות הגדולה ביותר בקרב הנבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, היא הפסילה הכמעט מיידית של רישיון הנהיגה.

זאת, עוד בטרם במכון גובשה החלטה סופית באשר לכשירות נהיגתו של הנהג, ואף ייתכן כי בסופו של יום יימצא הנהג כשיר לחלוטין.

לעניות דעתנו, הדבר דומה לכך, כי נהג אשר חשוד בביצוע עבירת תעבורה – יקבל את עונשו טרם הורשע בדין.

לפי טענת המכון לבטיחות בדרכים, לכל נהג ונהג אשר רישיונו מותלה, קיימת לטענת המכון מעין 'בעיה' מסוימת אשר ברוב המקרים ניתנת לטיפול או לבדיקה.

על מנת לאתר נכונה את הבעיה ולאבחנה בצורה מיטבית, עורך דין המכון הרפואי חייב להבין היטב את התיק ואת הקושי לו טוען המכון, על מנת לאפשר לשכנע את שהנהג אינו מהווה סיכון לנהיגה בטוחה.

זמן טיפול בתיק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זמן הטיפול בתיק אצל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ,לרוב, ארוך מאד ויכול להגיע למספר חודשים.

נהגים לעיתים מגיעים למשרדנו ,לאחר שכבר אינם נוהגים חודשים ספורים ומוצאים עצמם מיואשים מהמצב.

כל זאת, שעה שהם בטוחים, כי אין כל סיכון בנהיגתם. חשוב לציין, כי אנו, כמשרד אשר עוסק בתחום – מסייעים בקיצור התהליך עד כמה שניתן.

ברוב הפעמים, מדובר בחסכון של חודשים שלמים ואף למעלה מזה.

איך ערעור על החלטת המכון?

אוסיף כי אי מעבר בדיקות המכון אינו מייחס לכם בורות או טיפשות, ואין קשר בין הדברים.

על כן, גם אם מצאתם את עצמכם מקבלים תשובה שלילית מאת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אין זה סוף פסוק וניתן לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר:

כך למשל מצב בו המכון ממליץ למשרד הרישוי שלא לתת רישיון נהיגה לנהג הזקוק לרישיון ,או לא להרחיבו.

זאת ועוד, פעמים רבות המכון ממליץ למשרד הרישוי לפסול רישיון נהיגה של נהג ללא כל בדיקה רפואית!

במקרים אלו חשוב לתת לעו"ד תעבורה מומחה לבחון את התיק על מנת להעריך את סיכוייך להחזרת רישיונך במהירות האפשרית.

לוועדה ניתן להגיע עם עורך דין המתעסק בתחום וחשוב לעשות כן.

בתיק סבוך, בו הטיעונים בפני הוועדה אינם מספיקים על מנת לשנות את ההחלטה, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי – אלא שהטיעונים שם חייבים להיות משפטיים בלבד, ולא רפואיים.

ועדיין, פעמים רבות בית המשפט המחוזי פסק כי הן מרב"ד משרד הרישוי והן ועדת הערר שגו בהחלטותיהם, ולכן מצא להשיב את רישיון הנהיגה לעותר.

בתי המשפט פסקו במקרים רבים, כי אסור למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפעול בשרירותיות או לפעול משיקולים זרים ופסולים.

לפיו, וקיימת חובה על המרב"ד, כמו על כל רשות אחרת, לפעול בסבירות והגינות, ולא ייתכן, כי נהג יורד מהכביש בשל בעיות קלות ופתירות בלבד.

לסיכום, בכל מקרה בו זומנתם לביצוע בדיקה רפואית לרישיון נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אין צורך להילחץ.

חשוב לפנות למומחה בתחום על מנת שיוכל לסייע לכם לשמור את הרישיון.

אל תוותרו על זכותכם להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום התעבורה ובפרט בנושא של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בטרם הגעה למכון הרפואי ו/או לועדת הערר.

כתובות, שעות פתיחה וטלפונים של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן