פסילת רשיון נהיגה עקב בעיית ראייה

פסילת רשיון נהיגה עקב בעיית ראייה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בעיות ראייה

מאת: עו"ד דנה דוד המתמחה בדיני התעבורה

בכל מקרה, בו מתעוררת לנהג בעיית ראיה, אשר יכולה להטיל ספק בכשירות נהיגתו, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (או בקיצור המרב"ד), ידרוש כי הנהג ימלא הצהרת בריאות וכן יזמן את הנהג לבדיקות למיניהן, אשר יבוצעו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו.

יש לציין, כי במקביל להפניית הנהג לביצוע הבדיקות, רשאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים להתלות את רשיון הנהיגה של הנהג עד לברור מצב ראייתו(!).

תוצאות הבדיקות, יובאו לפני המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ואם הניחו את דעתו, ימליץ למשרד הרישוי ליתן לנהג רשיון נהיגה בין אם בתנאים או והגבלות ובין אם לאו.

אם לא הניחו תוצאות הבדיקות את דעתו, רשאי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים להורות, כי הנהג יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, אשר אלו יבדקו על ידי רופא או מוסד רפואי מטעמו.

במאמר זה נדון בבדיקת כושר הראיה. דרישות המכון הרפואי לבטיחות הדרכים הן כדלקמן:

בדיקות ראייה תיעשנה באמצעות מכשיר, אותו אישר משרד הבריאות ובדרך אשר יורה.

התנאים אותם מבקש המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינם:

המכון הרפואי בטיחות בדרכים – פסילת רשיון נהיגה עקב בעיית ראייה
המכון הרפואי בטיחות בדרכים – פסילת רשיון נהיגה עקב בעיית ראייה

בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן  (לוח ראייה) כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

חדות ראיה ושדה הראייה המתבקש לגבי רכב פרטי:

חדות הראיה לא תהיה גרועה – מ-6/12 בעין אחת לפחות.

שדה הראייה לא יפחת – מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העינים יחד גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה(Quadrinopsia), ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

חדות ראיה ושדה הראייה המתבקש לגבי רוכב אופנוע, נהג ציבורי ורכב כבד:

מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים לפחות

מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד

לא ינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל

  • מאבדן יותר ממחצית הרביע התחתון של שדה הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג המיאנופסיה (Hemianopsia) או סקוטומה (Scotoma) מרכזית;
  • מאבדן הרביע העליון של שדה הראיה או שאין לו ראיה בינוקולרית  (Binocular Vision) מלאה, אם הוא מבקש רשיון נהיגה ציבורי או רכב כבד
  • בדיקת שדה הראיה במקרה שכזה, תיעשה עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר (Isopter) III 4  E  ולא בפרימטר ממוחשב.
  • ואולם, אם למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה ברשתית, שגרמה לליקוי בשדה הראיה, רשאי הרופא המוסמך לבדוק את שדה הראיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רשיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.
  • מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי בזמן תאורה.

הפתרון ללקויי ראיה – אמצעי תיקון רפואי

מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה המתבקשת כפי שרשום מעלה.

ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השניה (Anisometropia) למבקש רשיון נהיגה ציבורי/כבד, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות פרטי הסובל מחוסר עדשה (Aphakia), לא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר המבוקש

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות ציבורי או רכב כבד, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר המתבקש על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת (Pseudophakia) ייבדק על פי האמור שדה הראיה וחדות הראייה המתבקשת על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומשרד הרישוי

מבקש רשיון נהיגה פרטי הסובל מראייה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה.

ועדת הערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רשיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.

מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

עו"ד דין דנה דוד – עורך דין תעבורה

[/av_textblock]

עו"ד דנה דוד

עו"ד דנה דוד

לעו"ד דוד נסיון עשיר בייצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עבירות הפקרה, אי השארת פרטים, אור אדום ועוד.

רוצה להגיב?

יצירת קשר

עו"ד דנה דוד

עו"ד דנה דוד יוצאת פרקליטות המדינה וחברה בועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, עו"ד דנה דוד משמשת כיושבת ראש הועדה למכון רפואי בלשכת עורכי הדין בישראל, ובוחנת תאונות דרכים במקצועה.

מאמרים אחרונים

יצירת קשר

מאמרים נוספים מהבלוג שלנו

Call Now Button077-3011521
שינוי גודל גופנים
ניגודיות