בקשה לרשיון ציבורי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים – דגשים קריטים להצלחתך

בקשה לרשיון ציבורי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים - דגשים קריטים להצלחתך

כותבת ועורכת המאמר: עו"ד דנה דוד – מתמחה בדיני התעבורה

החלטת למצוא עבודה נוספת או לעשות הסבת מקצוע לנהיגה ציבורית. האם ישנה סכנה לרשיונך הקיים ;מה הן העלויות לקבלת רשיון נהיגה ציבורי; האם עליך לעבור בדיקות רפואיות במכון הרפואי; מדוע עליך לעבור את כלל הבדיקות; האם ניתן להמנע מבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים; מהו הסיכוי לצלוח את המכון הרפואי כבר בניסיון הראשון; כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

החלטת להעלות את דרגת רשיונך? נהדר. כעת אפרט את כל העקרונות החשובים ביותר בתהליך, הסיכוי והסיכון הכרוכים בו.

תחילה, ביקשת לעצמך רשיון ציבורי? ראשית תהיה חייב לעבור דרך משרד הרישוי, בין אם הבקשה מוגשת בדרך מקוונת ובין אם מוגשת פיסית במשרד הרישוי, בכל מצב בקשתך לרשיון ציבורי, תעבור דרך משרד הרישוי ומשם תועבר על ידי משרד הרישוי למשרד הבריאות. משרד הבריאות מכיל בתוכו גוף הקרוי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בקיצור המרב"ד, שהוא הגוף האמון על בדיקות רפואיות לנהגים המבקשים לעצמם רשיון לרכב ציבורי.

מדוע שאבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לאחר שביקשתי רשיון ציבורי?

החוק מחייב נהג המבקש לקבל לעצמו רשיון רכב צבורי חייב לעבור בדיקות רפואיות. ההיגיון אשר עומד מאחורי גזירת המחוקק לחייב בחוק בדיקות רפואיות, על מנת שלא לצור מצב בו נהג אשר אינו מאוזן נפשית ו/או מהווה סכנה בנהיגתו – לא יהיה אחראי על חייהם של אחרים.

הבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הבדיקות המתקיימות במכון הרפואי בהמשך לבקשה לרשיון לרכב ציבורי די דומות בין נבדק אחד למשנהו. בין הבדיקות ישנן בדיקה פסיכיאטרית הנעשית על ידי פסיכיאטר, בדיקה פסיכולוגית הנעשית על ידי פסיכולוג ומבחן קוגנטיבי הנעשה באמצעות מחשב. כל אלו משתכללים לחוות דעת בעניינך והחלטה האם הנך כשיר לנהיגה ברכב ציבורי.

האם אפשר להתכונן לבדיקה לרכב ציבורי במכון הרפואי?

התשובה הינה חיובית. ניתן וכדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה תחום וזאת על מנת להבין מהו המכון הרפואי ומה הן דרישותיו מנהג אשר מבקש רכב ציבורי.

באם יש לי עבר פסיכיאטרי, האם האפשרות לקבל רשיון ציבורי אינה קיימת עבורי?

לאו דווקא. עבר פסיכיאטרי לא מונע ממך לחלוטין את האפשרות לקבל רשיון נהיגה ציבורי, אולם, יש לבחון כי העבר הפסיכיאטרי אינו 'טרי' וכן לא מדובר בעבר אשר מהווה סכנה כלשהי לנהיגה ציבורית כיום.

באם השתחררתי מצה"ל על בסיס נפשי האם אוכל לקבל רשיון ציבורי?

עובדה זו עלולה להקשות עליך לקבל רשיון נהיגה ציבורי מאת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אולם, שוב, חשוב לבחון האם השחרור מצה"ל הינו 'טרי' או האם הוא עתיק, האם הוא רלוונטי היום וכיוצ"ב. במילים אחרות, שחרור מצה"ל אינו סותם את הגולל לקבל רשיון נהיגה ציבורי ולזכות באישור המיוחל מהמכון הרפואי לבטיחו בדרכים.

בקשה לרשיון ציבורי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים

האם אני חייב לשאת באגרות המכון הרפואי? מה הן העלויות שאצטרך לשלם במכון הרפואי?

כן. עליך לשלם את האגרה ככל שתחפוץ להבדק במכון הרפואי ולקבל את האישור המיוחל לרכב ציבורי. האגרות לרכב ציבורי נעות סביב 1,000 ש"ח לבדיקה שנתית. אציין, כי במידה ולא עברת את הבדיקה בהצלחה, עליך לשלם שנית בכל שנה בה תחפוץ להבדק.

הגשתי בקשה לקבלת רשיון נהיגה ציבורי ונקראתי למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, האם הרשיון הפרטי שלי בסכנה?

כאשר אתה נכנס לפתחו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כל רשיונותיך חשופים לבדיקה. על כן, לא בכל מצב הייתי ממליצה להגיש בקשה להרחיב את רשיון הנהיגה לרשיון נהיגה ציבורי ולא פעם הנני נאלצת לומר לנהג אשר מגיע למשרדי בציפייה, כי לא כדאי כלל לבקש רשיון נהיגה ציבורי וזאת על מנת שלא לסכן את רשיונו הפרטי(!). ידוע לי, כי העניין אינו הוגן ונבדק אשר יזם את הפניה חש תסכול רב ובצדק אולם במקרים רבים ניתן להשיב את הרשיון באמצעות הגשת ערר על ההחלטה.

האם אוכל להמנע מבדיקות במכון הרפואי

כל מבקש רשיון נהיגה ציבורי, חייב על פי חוק לעבור בחינות רפואיות. המבצע את אותן הבדיקות הינו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. ללא אישור המכון הרפואי, משרד הרישוי לא יוכל לאשר את בקשתך לרכב ציבורי. על כן, אין דרך להמנע מבדיקת המכון הרפואי.

מה הסיכוי להצליח לעבור את הבחינות במכון הרפואי וכיצד נעלה את הסיכוי לעבור את הבחינה במכון

שאלת השאלות. ככל שתרצה להגדיל את סיכוייך לעבור את בדיקת המכון הרפואי ולקבל לידך רשיון נהיגה ציבורי, אזי שמומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. זה האחרון, ינחה אותך בכל צעד ומנסיון אוכל לומר, כי יעלה משמעותית את סיכוייך להצלחה.

מה אעשה באם לא עברתי את הבדיקה במכון הרפואי בהצלחה?

ככל שלא עברת בהצלחה את המכון הרפואי, לפניך 2 האפשרויות

אפשרות ראשונה, להמתין שנה ולזום פניה חדשה למשרד הרישוי בבקשה מחודשת לקבלת רשיון נהיגה ציבורי. האפשרות השניה אשר עומדת בפניך, הינה להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מומלץ ביותר להתייעץ עם מומחה בתחום טרם הגשת הערר.

ועדת ערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בבקשה לקבלת רשיון ציבורי

אם תשובת המכון הרפואי אינה מקובלת עליך, ניתן לערור על החלטת המכון הרפואי באמצעות הגשת ערר לועדת הערר. ועדת ערר הינה ועדה משפטית בה ניתן להעלות טיעונים משפטיים. הועדה כוללת 3 רופאים ומקום מושבה הינו בבית החולים תל השומר על שם ח.שיבא.

הועדה דנה בכל העררים המתקבלים על המכון הרפואי בין אם עסקינן בערר בהשגות רפואיות ובין אם מדובר בערר בהשגות קוגנטיביות ו/או פסיכולוגיות. בועדה אומנם לא יושב פסיכולוג אולם לועדה יש אפשרות לשלוח אותך לבדיקה נוספת מטעמה.

זמני המתנה

בשל העובדה כי ישנה ועדה אחת ויחידה בארץ אשר דנה בכל העררים על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אזי שזמני ההמתנה אינם מבוטלים. סדרי הזמן נעים בין חודש וחצי ל3 חודשי המתנה לועדת הערר. יש לציין כי כאשר מדובר בבקשה לרכב ציבורי, יתכן וזמני ההמתנה יהיו ממושכים מעט יותר שכן, מדובר בועדות הרות גורל.

קרי, בתיקים בהם הינך מבקש רשיון נהיגה ציבורי ולועדת הערר על המכון הרפואי קיים ספק באשר לכשירותך לנהיגה ברכב ציבורי, אזי שהיא עלולה לשלוחה לבדיקה נוספת מטעמה, דבר אשר יאריך מעט את ההליך. חשוב מאד להגיע מיוצג וערוך בהתאם.

האם חובה להיות מיוצג על ידי עורך דין במכון הרפואי ו/או בועדת ערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

חובה על פי חוק אין וגם כאשר מדובר בבקשה לרכב ציבורי, ניתן להגיע לא מיוצג למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אולם, במקרים בהם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בחר שלא לאשר רשיונך הציבורי, אינני ממליצה להגיע לועדת הערר על המכון הרפואי לא מיוצג. זאת מכיון שגורם אחד כבר סירב ומצא כי ישנה בעיה לכאורה באישורך לנהיגה ציבורית. כדאי כעת לנקוט ביתר זהירות בהגיעך לועדת הערר.

האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום המכון הרפואי

עו"ד ונוטריון דנה דוד מייצגת בהצלחה כ 10 שנים, בתחום התעבורה, בעלת ניסיון עשיר בניהול תיקי מכון רפואי ובועדות ערר. ב-2019 הקימה את ועדת המכון הרפואי בלשכת עורכי הדין ועמדה בראשה

ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-30-11-521

עו"ד דנה דוד
עו"ד דנה דוד

לעו"ד דוד נסיון עשיר בייצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עבירות הפקרה, אי השארת פרטים, אור אדום ועוד.

רוצה להגיב?
יצירת קשר
עו"ד דנה דוד

עו"ד דנה דוד יוצאת פרקליטות המדינה וחברה בועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, עו"ד דנה דוד משמשת כיושבת ראש הועדה למכון רפואי בלשכת עורכי הדין בישראל, ובוחנת תאונות דרכים במקצועה.

מאמרים אחרונים
יצירת קשר
מאמרים נוספים מהבלוג שלנו
Call Now Button077-3011521