פסילת רשיון נהיגה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

פסילת רשיון נהיגה

רבים מאיתנו חווים פסילת רשיון שאינה על ידי בית המשפט או על ידי משטרת ישראל. חלק מאיתנו מתקשים להבין מדוע נפסל רשיונם וחלק מאיתנו מבינים, כי, ככל הנראה מדובר בפסילת רשיון אשר נתבקשה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בקיצור- המרב"ד.

מניסיוני, יתכן כי גם אותם נהגים אשר מודעים ליכולתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפסול את רשיונם, אינם בטוחים מדוע וכיצד ניתן לבטל פסילת רשיון זו.

במאמר זה, ארחיב באשר לסוגיה אשר נקראת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מהי פסילת רשיון נהיגה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מי הגורמים אשר מפנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכמו כן, כיצד ובאלו מקרים ניתן לבטל את פסילת הרשיון המתסכלת.

נתחיל מההתחלה, מהו בעצם הגוף אשר נקרא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בקיצור המרב"ד או בשמותיו הידועים כמכון הארבעה או רחוב הארבעה הוא בעצם "הרופא" של משרד הרישוי.

משרד הרישוי אשר אין לו כל יכולת לבדוק נהגים באופן רפואי ומקצועי, בוחר להשתמש בשירותיו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לבדיקת נהגים באשר לכשירותם הרפואית ו/או האישיותית.

נתון אשר בודאי ידוע לרבים מן הקוראים, המכון הרפואי הינו גוף עמוס ביותר, בעל רגולציה די מחמירה וקשיחה.

חשוב לדעת, כי המכון הרפואי, אינו נוטה להקל ראש בשום בעיה רפואית ו/או אישיותית קטנה כגדולה ועלינו להיות זהירים בכל הקשור להליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כעת, לאחר שהבנו מעט מיהו הגוף הנקרא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נשאלת השאלה, אלו גופים מורשים לדווח עלינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

לשמחתנו, מדובר במספר מוגבל של גופים בארץ, אשר הם והם בלבד מורשים לדווח אודותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אחרי הכל, מדובר בדיווח אשר עלול לפסול את רשיוננו ולשנות לרעה את חיינו בצורה משמעותית. עקב כך,הרי שלא יתכן, כי כל אדם מן הישוב, יהיה בעל הסמכות לדווח אודותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

הגופים המורשים בדיווח אודותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינם:

  • המשטרה
  • המוסד לביטוח לאומי
  • רופאים
  • בתי חולים
  • בתי המשפט
  • ו/או כמובן משרדי הרישוי.

הסיבות בגינן יעבור דיווח אודות מסוכנותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינן מגוונות אולם, הן תמיד ינועו סביב נושא אחד שהוא חשש למסוכנות מנהיגתנו.

אם נכנס טיפה לעובי הקורה ולתת מספר דוגמאות אודות הסיבות לדיווח נהגים למכון הרפואי, נוכל לראות כי הן עלולות להיות עקב אירוע רפואי שעברנו חלילה, ריבוי ניקוד (באם צברנו 72 נקודות ומעלה), עבירות מסויימות בהן הורשענו (כמו עבירה של נהיגה בשכרות אשר הפסילה אשר קיבלנו בגינה עולה על שנה), שוטר אשר בעת חקירה במשטרה חש כי אין אנו בקו השפיות, רופא אשר מצא לנכון לדווח אודות הרעה במצבנו אשר עלולה לסכן אותנו או את ציבור המשתמשים בדרך, דיווח שאנו מסרנו למוסד לביטוח לאומי אודות הרעה במצבנו, בקשה לתג נכה אשר הגשנו בצירוף מסמכים המצביעים על מסוכנות מנהיגתנו וכיוצ"ב.

מה קורה לאחר הדיווח אודותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, האם אנו עומדים בפני פסילת רשיון בטוחה?

אז דיווחו אודותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, האם הדבר אומר, כי רשיון הנהיגה שלנו יפסל מיידית? לאו דווקא.

ישנם מקרים, בהם התליית רשיוננו תכנס לתוקפה עוד טרם הגעתנו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר יגיע אל ביתנו מכתב אשר מודיע לנו כי רשיוננו מותלה ואנו לא רשאים לנהוג עד גמר הבדיקות אשר יעשו לנו במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אולם ישנם מקרים בהם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יבחר שלא לפסול את רשיוננו טרם הבדיקות הנדרשות לשיטתו, אלא, יבדוק אותנו ימצא אותנו כשירים לחלוטין לנהיגה ובכל בעצם תמנע פסילת רשיון הנהיגה שלנו.

באלו מקרים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יחליט דווקא כן לפסול את רשיוננו?

לפני שאשיב על שאלה חשוב זו, תחילה, אציין פרט טכני: המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הינו אך ורק גורם הממליץ למשרד הרישוי באשר למסוכנות הנהג, ולא מחליט אודות הפסילה.

אולם, בפועל, כל החלטה שלו מתקבלת במאת האחוזים במשרד הרישוי. על כן, כל שמשרד הרישוי מהווה בעצם, הוא רק חותמת גומי או צינור להעברת מידע מאת הנהג אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולהיפך.

האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יכול להמליץ למשרד הרישוי לפסול את רשיוננו עוד טרם הגענו לבדיקות מטעם המכון הרפואי?

כפי שציינתי קודם, התשובה בקצרה, הינה חיובית. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי להמליץ על התליית רשיון נהיגה עוד טרם הגעתינו לבדיקות, אולם על מנת שההתליה תכנס לתוקף על משרד הרישוי להזינה למערכת. דבר שאינו פשוט עבור גופים מסורבלים כאלו.

האם פסילת רשיון נהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מוסדרת בחוק?

גם כאן, התשובה הינה חיובית, אולם, שימו לב, כי הגורם המחליט הינו משרד הרישוי. סעיף 51 לפקודת התעבורה קובע:

רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברשיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל הרשיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.

האם ישנו שוני בין התליית רשיון נהיגה מול פסילת רשיון נהיגה?

מבחינת המחוקק, אין כל שוני בין פסילת רשיון נהיגה לבין התליית רשיון נהיגה, קרי, התלייה כמוה כפסילה.

אולם, התליית רשיון נחשבת כמאין הקפאת רשיון נהיגה והיא נעשת על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובמערכת המשטרתית רשומה כהערה על רשיוננו בעוד פסילת רשיון נהיגה רשומה במערכת המשטרתית כפסילה על רשיון הנהיגה.

חברות הביטוח לעומת זאת, הינן כמו המחוקק ואינן מבדילות בין התלייה ופסילה, קרי התליית רשיון זהה בדיוק לפסילת רשיון נהיגה.

האם פסילת רשיון נהיגה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כמוה כפסילת רשיון נהיגה מטעם בית המשפט או מטעם המשטרה ?

שוב, על פי המחוקק מדובר בפסילה זהה, בפועל, פסילת רשיון מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינה התלייה או מאין הקפאה אשר רשומה במערכות כהערה שעל הנהג לטפל בה בו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זמני ההמתנה לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

ההליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכם, הינו הליך מייגע וארוך למשעי.

על אף מאמצי ממונים באגף הרישוי להוריד את העומס מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים באמצעות שליחת נבדקים למכונים נוספים (אשר מספקים תמיכה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים), עדיין זמני ההמתנה הן למועדי בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים והן לקבלת תשובות מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים – עדיין ארוכים מנשוא.

רק לסבר את האוזן, נכון לשנת 2021, ועל פי מידע אשר הועבר אלי מתשאול לקוחותי, מדובר במועדים המתנה של חודשים ארוכים, כאשר התהליך כולו, עלול להגיע גם ל-12 חודשים וצפונה מכך.

אציין לנוחיות הקוראים, כי ניתן לצור קשר עם משרדי על מנת לזרז משמעותית את ההליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

האם כל הבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינן זהות ? ומהי בעצם בדיקה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

אשיב על 2 שאלות אלו: הבדיקות אינן זהות לכלל הנהגים וישנם לא מעט נבדקים אשר כלל לא יצטרכו לפקוד את המכון הרפואי לבטיחות בדרכים למען שחרור פסילת רשיון נהיגתם, אלא רופא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יבקשם להציג מסמכים רפואיים למיניהם (בקשה אשר נשלחת באמצעות הדואר).

במקרים אחרים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יבקשנו להתייצב לבדיקה אשר בדרך כלל תכלול שיחה עם פסיכולוג, שיחה עם פסיכיאטר ובדיקת מחשב ארוכה.

במקרים בהם המכון הרפואי ידרוש מהנהג להתייצב, משרדנו יכול לערוך לו הכנה, להרגיעו ולשקף לו את ההליך מול המכון הרפואי ובכך לשדרג משמעותית את סיכויי הצלחתו לשמור על רשיון נהיגתו ולמנוע את פסילתו.

בגין אלו סיבות יבחר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפסול את רשיון הנהיגה שלי? הסיבות הינן מגוונות, אולם הסיבה העיקרית המרחפת מעל כולן, הינה מסוכנות. ככל שמי מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יחוש, כי קיימת מסוכנות מנהיגתנו הרי שהוא לא יקח את הסיכון כלפי משתמשי הדרך ו/או אפילו כלפינו ויעדיף לפסול את רשיוננו.

המינוח אי התאמה אישיותית

רבים מלקוחותי אשר הגיעו למשרדי אחרי שנודע להם כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בחר לפסול את רשיונם, נבהלו לקרוא כי הסיבה אשר בגינה רשיונם נפסל על ידי המכון הרפואי הינה אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

ובכן, אל חשש. לא מייחסים לנו בעיה פסיכוטית חריפה. הביטויים בהם משתמש המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הינם מוגבלים וזאת על מנת שלא לפרט בפני משרד הרישוי אודות מצבנו הרפואי ככל שיהיה.

לרוב מינוח זה מצביע על עבר תעבורתי בעייתי ו/או חשש למסוכנות אשר נשקפת מנהיגתנו.

האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ישחרר את פסילת רשיון הנהיגה שלנו באופן אוטומטי או שעלינו לפעול מולם לשחררו?

עלינו ליזום פניה למען שחרור רשיוננו. במקרה בו רשיוננו נפסל על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הרי שרשיון הנהיגה שלנו לא ישוב באורח פלא אל כיסנו עד שלא נעבור בהצלחה הליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

האם זו לא נחשבת פסילת רשיון כפולה, הרי שאם נפסלתי בבית המשפט בגין עבירה מסויימת כעת אני נפסל בגינה גם על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים .

נקודה מאד מעניינת ורגישה. לעניות דעתי האישית, אכן ישנה בעייתיות גדולה באשר לפסילה הכפולה אשר מצד אחד רוצתה על ידינו מכח הרשעתינו בבית המשפט ומצד השני כעת עלינו לרצות עוד תקופת פסילה הפעם מטעמו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אציין, כי פסילה כפולה הינה דבר שהוא אסור בישראל על פי חוק ונקרא בשפה המקצועית 'סיכון כפול'. לדוגמא, כפי שלא יתכן, כי הפרקליטות תגיש 2 כתבי אישום על אותה העבירה, גם כאן, לא יתכן כי נרצה 2 פסילות מצטברות לגבי אותה עבירה בדיוק.

אולם, לצערם של הנהגים, הוחלט כי לא מדובר בפסילה כפולה והן המחוקק והן בית המשפט המחוזי קבע, כי מדובר בפסילה אישיותית אשר עלולה למנוע את סכנת הציבור – דבר שכמובן הוא מבורך ובסמכותו של המכון הרפואי להוריד נהג מן הכביש על אף כי ריצה עונש בגין עבירה כזו או אחרת.

האם ישנה פסילת רשיון חלקית על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רק על חלק מרשיונותינו?

התשובה הינה חיובית. למכון הרפואי לבטיחות בדרכים היכולת לאשר רק חלק מרשיונותינו. לדוגמא, אדם אשר מחזיק ברשיונות של רכב פרטי, משאית קלה ומונית, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים הסמכות לאשרו לנהיגה ברכב פרטי ומשא ולפסול ממנו את הרשיון למונית. רבים מתרעמים על דבר זה ובצדק, אולם, לשיטתו של המכון הרפואי, מדובר באיזון בין ביטחון משתמשי הדרך לבין חופש התנועה של הפרט ולעיתים גם חופש העיסוק הרי שגובר האינטרס הציבורי אולם, מצד שני, הפגיעה בפרט ראוי שתהיה מידתית.

בנוסף, לשיטתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הרי שהדרישות מנהג פרטי אינן זהות לדרישות מנהג מקצועי.

הגשתי בקשה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבל מונית אולם, מצאתי את עצמי ללא רשיון פרטי – האם זה יתכן?

גם כאן, התשובה הינה חיובית. ברגע שבחרנו להבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים קרי בחרנו שיבחנו את התאמתנו לרשיון כזה או אחר, כל רשיונותינו חשופים לבדיקת המכון הרפואי.

לפני שנכנס לפניקה, חשוב לזכור, כי פסילת רשיון אשר קיים לאמתחתנו הינה סנקציה קשה ועל כן, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אמור שלא בנקל ליטול מאיתנו רשיון קיים.

כיצד ניתן לבטל את פסילת הרשיון אשר הושתה עלי עד ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

פסילת רשיון ניתנת לביטול באמצעות הדרכים הבאות

  • לעבור את מבחני המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בהצלחה
  • להגיש ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ככל שזה האחרון בחר לפסול את רשיון הנהיגה שלנו

בשני המקרים כדאי להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה טרם ההליך.

כיצד ניתן לערער על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באשר לפסילת רשיון ?

נהג אשר אינו מרוצה מהחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, רשאי לערער עליה לועדת הערר, אשר נחשבת ערכאה מעל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והיא רשאית לשנות את החלטת המכון הרפואי.

יש לציין, כי ההמתנה לועדת הערר עלולה לקחת מספר חודשים.

דבר המחוקק:

סעיף 195 לתקנות התעבורה קובע כי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

האם אפשר לגשת ישירות לבית המשפט ולא לפנות למכון רפואי לבטיחות בדרכים ו/או לועדת הערר על המכון הרפואי?

בישראל קיימת חובת מיצוי ההליכים. קרי, עלינו למצות את ההליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, באם משם לא תבוא הישועה, רק אז, נוכל לפנות אל ועדת הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואם גם משם לא תבוא הישועה, אז נוכל לפנות אל בית המשפט המחוזי. יש לזכור היטב, כי בית המשפט המחוזי דן אך ורק בטענות משפטיות ולא רפואיות ועל כן ידיו קצרות ביחס לביטול פסילת הרשיון אשר הושתה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לסיכום ,

כפי שניתן בנקל להבין, ההליך מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באשר לביטול פסילת רשיון נהיגה – הינו הליך מורכב ועל כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום עוד טרם כניסה אל ההליך על מנת להבינו לעומקו ולהתנהל באופן נכון, אופן ימנע פסילת רשיוננו ואשר ישמור על תקינות איכות חיינו

סעו בזהירות!

כותבת ועורכת המאמר: עו"ד דנה דוד
האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום המכון הרפואי
ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-30-11-521

עו"ד דנה דוד
עו"ד דנה דוד

לעו"ד דוד נסיון עשיר בייצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עבירות הפקרה, אי השארת פרטים, אור אדום ועוד.

רוצה להגיב?
יצירת קשר
עו"ד דנה דוד

עו"ד דנה דוד יוצאת פרקליטות המדינה וחברה בועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, עו"ד דנה דוד משמשת כיושבת ראש הועדה למכון רפואי בלשכת עורכי הדין בישראל, ובוחנת תאונות דרכים במקצועה.

מאמרים אחרונים
יצירת קשר
מאמרים נוספים מהבלוג שלנו
Call Now Button077-3011521