פסילת רישיון נהיגה מטעם המרב"ד

מתי נקבל פסילת רישיון נהיגה מטעם המרב"ד?

רבים מאיתנו חווים פסילת רישיון נהיגה שאינה על ידי בית המשפט או על ידי משטרת ישראל.

חלק מאיתנו מתקשים להבין מדוע נפסל רישיונם וחלק מאיתנו מבינים, כי ככל הנראה מדובר בפסילת רישיון אשר נתבקשה על ידי המרב"ד.

מניסיוני, יתכן כי גם אותם נהגים אשר מודעים ליכולתו של המרבד לפסול את רישיונם, אינם בטוחים מדוע וכיצד ניתן לבטל פסילת רישיון זו.

במאמר זה, ארחיב באשר לסוגיה: מהי פסילת רישיון נהיגה מטעם המרב"ד, מי הגורמים אשר מפנים למכון הרפואי, וכמו כן, כיצד ובאלו מקרים ניתן לבטל את פסילת הרישיון המתסכלת.

אלו גופים מורשים לדווח עלינו למרב"ד?

לשמחתנו, מדובר במספר מוגבל של גופים בארץ, אשר הם והם בלבד מורשים לדווח אודותינו למכון הרפואי.

אחרי הכל, מדובר בדיווח אשר עלול לפסול את רישיוננו ולשנות לרעה את חיינו בצורה משמעותית.

עקב כך,הרי שלא יתכן, כי כל אדם מן הישוב, יהיה בעל הסמכות לדווח.

הגופים המורשים בדיווח אודותינו למכון הרפואי הינם:

 • המשטרה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • רופאים
 • בתי חולים
 • בתי המשפט
 • ו/או כמובן משרדי הרישוי.

הסיבות בגינן יעבור דיווח אודות מסוכנותינו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינן מגוונות אולם, הן תמיד ינועו סביב נושא אחד שהוא חשש למסוכנות מנהיגתנו.

אם נכנס טיפה לעובי הקורה ולתת מספר דוגמאות אודות הסיבות לדיווח נהגים למכון הרפואי, נוכל לראות כי הן עלולות להיות עקב:

 • אירוע רפואי שעברנו חלילה
 • ריבוי ניקוד (באם צברנו 72 נקודות ומעלה)
 • עבירות מסויימות בהן הורשענו (כמו עבירה של נהיגה בשכרות אשר הפסילה אשר קיבלנו בגינה עולה על שנה)
 • שוטר אשר בעת חקירה במשטרה חש כי אין אנו בקו השפיות
 • רופא אשר מצא לנכון לדווח אודות הרעה במצבנו אשר עלולה לסכן אותנו או את ציבור המשתמשים בדרך
 • דיווח שאנו מסרנו למוסד לביטוח לאומי אודות הרעה במצבנו
 • בקשה לתג נכה אשר הגשנו בצירוף מסמכים המצביעים על מסוכנות מנהיגתנו וכיוצ"ב

לאחר הדיווח, האם אנו עומדים בפסילת רישיון נהיגה מטעם המרב"ד?

אז דיווחו אודותינו למכון, האם הדבר אומר, כי רישיון הנהיגה שלנו יפסל מיידית? לאו דווקא.

ישנם מקרים, בהם התליית רישיוננו תכנס לתוקפה עוד טרם הגעתנו, כאשר יגיע אל ביתנו מכתב אשר מודיע לנו כי רישיוננו מותלה ואנו לא רשאים לנהוג עד גמר הבדיקות אשר יעשו לנו.

אולם ישנם מקרים בהם המכון יבחר שלא לפסול את רישיוננו טרם הבדיקות הנדרשות לשיטתו, אלא, יבדוק אותנו ימצא אותנו כשירים לחלוטין לנהיגה ובכל בעצם תמנע פסילת רישיון הנהיגה שלנו.

באלו מקרים, המכון הרפואי יחליט דווקא כן לפסול את רישיוננו?

לפני שאשיב על שאלה חשוב זו, תחילה, אציין פרט טכני:

המרב"ד, הינו אך ורק גורם הממליץ למשרד הרישוי באשר למסוכנות הנהג, ולא מחליט אודות הפסילה.

אולם, בפועל, כל החלטה שלו מתקבלת במאת האחוזים במשרד הרישוי.

על כן, כל שמשרד הרישוי מהווה בעצם, הוא רק חותמת גומי או צינור להעברת מידע מאת הנהג אל המכון ולהיפך.

האם המכון, יכול להמליץ למשרד הרישוי לפסול את רישיוננו עוד טרם הגענו לבדיקות מטעם המכון הרפואי?

כפי שציינתי קודם, התשובה בקצרה, הינה חיובית.

המכון הרפואי רשאי להמליץ על התליית רישיון נהיגה עוד טרם הגעתינו לבדיקות, אולם על מנת שההתליה תכנס לתוקף על משרד הרישוי להזינה למערכת.

דבר שאינו פשוט עבור גופים מסורבלים כאלו.

האם פסילת רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואי מוסדרת בחוק?

גם כאן, התשובה הינה חיובית, אולם, שימו לב, כי הגורם המחליט הינו משרד הרישוי.

סעיף 51 לפקודת התעבורה קובע:

רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסויימת או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה.

אם היא משוכנעת שבעל הרישיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.

האם ישנו שוני בין התליית רישיון נהיגה מול פסילת רישיון נהיגה?

מבחינת המחוקק, אין כל שוני בין פסילת רישיון נהיגה לבין התליית רישיון נהיגה, קרי, התלייה כמוה כפסילה.

אולם, התליית רישיון נחשבת כמאין הקפאת רישיון נהיגה והיא נעשת על ידי המכון ובמערכת המשטרתית רשומה כהערה על רשיוננו בעוד פסילת רישיון נהיגה רשומה במערכת המשטרתית כפסילה על רשיון הנהיגה.

חברות הביטוח לעומת זאת, הינן כמו המחוקק ואינן מבדילות בין התלייה ופסילה, קרי התליית רישיון זהה בדיוק לפסילת רישיון נהיגה.

האם פסילת רישיון נהיגה מטעם המכון הרפואי כמוה כפסילת רישיון נהיגה מטעם בית המשפט או מטעם המשטרה ?

שוב, על פי המחוקק מדובר בפסילה זהה, בפועל, פסילת רישיון מטעם המכון הינה התלייה או מאין הקפאה אשר רשומה במערכות כהערה שעל הנהג לטפל בה.

ההמתנה לבדיקה במכון הרפואי

ההליך מול המכון הינו הליך מייגע וארוך למשעי. על אף מאמצי ממונים באגף הרישוי להוריד את העומס באמצעות שליחת נבדקים למכונים נוספים, עדיין זמני ההמתנה הן למועדי בדיקה במרב"ד והן לקבלת תשובות מהמכון – עדיין ארוכים מנשוא.

רק לסבר את האוזן, נכון לשנת 2021, ועל פי מידע אשר הועבר אלי מתשאול לקוחותי, מדובר במועדים המתנה של חודשים ארוכים, כאשר התהליך כולו, עלול להגיע גם ל-12 חודשים וצפונה מכך.

אציין לנוחיות הקוראים, כי ניתן לצור קשר עם משרדי על מנת לזרז משמעותית את ההליך מול המכון הרפואי.

האם כל הבדיקות במכון הרפואי הינן זהות ומהי בעצם בדיקה?

אשיב על 2 שאלות אלו: הבדיקות אינן זהות לכלל הנהגים וישנם לא מעט נבדקים אשר כלל לא יצטרכו לפקוד את המכון הרפואי למען שחרור פסילת רישיון נהיגתם, אלא רופא המכון, יבקשם להציג מסמכים רפואיים למיניהם (בקשה אשר נשלחת באמצעות הדואר).

במקרים אחרים, המכון יבקשנו להתייצב לבדיקה אשר בדרך כלל תכלול שיחה עם פסיכולוג, שיחה עם פסיכיאטר של המכון הרפואי ובדיקת מחשב ארוכה.

במקרים בהם המכון הרפואי ידרוש מהנהג להתייצב, משרדנו יכול לערוך לו הכנה, להרגיעו ולשקף לו את ההליך מול המכון הרפואי ובכך לשדרג משמעותית את סיכויי הצלחתו לשמור על רישיון נהיגתו ולמנוע את פסילתו.

בגין אלו סיבות יבחר לפסול את רישיון הנהיגה שלי?

הסיבות הינן מגוונות, אולם הסיבה העיקרית המרחפת מעל כולן, הינה מסוכנות.

ככל שמי מטעם המכון יחוש, כי קיימת מסוכנות מנהיגתנו הרי שהוא לא יקח את הסיכון כלפי משתמשי הדרך ו/או אפילו כלפינו ויעדיף לפסול את רישיוננו.

המינוח אי התאמה אישיותית

רבים מלקוחותי אשר הגיעו למשרדי אחרי שנודע להם כי המכון בחר לפסול את רישיונם, נבהלו לקרוא כי הסיבה אשר בגינה רישיונם נפסל על ידי המכון הרפואי הינה אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

ובכן, אל חשש. לא מייחסים לנו בעיה פסיכוטית חריפה.

הביטויים בהם משתמש המכון הרפואי, הינם מוגבלים וזאת על מנת שלא לפרט בפני משרד הרישוי אודות מצבנו הרפואי ככל שיהיה.

לרוב מינוח זה מצביע על עבר תעבורתי בעייתי ו/או חשש למסוכנות אשר נשקפת מנהיגתנו.

האם המרב"ד ישחרר את פסילת רישיון הנהיגה שלנו באופן אוטומטי או שעלינו לפעול מולם לשחררו?

עלינו ליזום פניה למען שחרור רישיוננו. במקרה בו רשיוננו נפסל על ידי המרב"ד, הרי שרישיון הנהיגה שלנו לא ישוב באורח פלא אל כיסנו עד שלא נעבור בהצלחה הליך זה.

האם זו לא נחשבת פסילת רישיון כפולה, הרי שאם נפסלתי בבית המשפט בגין עבירה מסויימת כעת אני נפסל בגינה גם על ידי המרב"ד.

נקודה מאד מעניינת ורגישה.

לעניות דעתי האישית, אכן ישנה בעייתיות גדולה באשר לפסילה הכפולה אשר מצד אחד רוצתה על ידינו מכח הרשעתינו בבית המשפט ומצד השני כעת עלינו לרצות עוד תקופת פסילה הפעם מטעמו של המכון.

אציין, כי פסילה כפולה הינה דבר שהוא אסור בישראל על פי חוק ונקרא בשפה המקצועית 'סיכון כפול'.

לדוגמא, כפי שלא יתכן, כי הפרקליטות תגיש 2 כתבי אישום על אותה העבירה, גם כאן, לא יתכן כי נרצה 2 פסילות מצטברות לגבי אותה עבירה בדיוק.

אולם, לצערם של הנהגים, הוחלט כי לא מדובר בפסילה כפולה והן המחוקק והן בית המשפט המחוזי קבע, כי מדובר בפסילה אישיותית אשר עלולה למנוע את סכנת הציבור – דבר שכמובן הוא מבורך ובסמכותו של המכון הרפואי להוריד נהג מן הכביש על אף כי ריצה עונש בגין עבירה כזו או אחרת.

האם ישנה פסילת רישיון נהיגה חלקית על ידי המרב"ד, רק על חלק מרישיונותינו?

התשובה הינה חיובית. למכון יש היכולת לאשר רק חלק מרישיונותינו.

לדוגמא, אדם אשר מחזיק ברישיונות של רכב פרטי, משאית קלה ומונית.

הסמכות לאשרו לנהיגה ברכב פרטי ומשא ולפסול ממנו את הרישיון למונית.

רבים מתרעמים על דבר זה ובצדק, אולם, לשיטתו של המכון הרפואי,מדובר באיזון בין ביטחון משתמשי הדרך לבין חופש התנועה של הפרט ולעיתים גם חופש העיסוק הרי שגובר האינטרס הציבורי.

אולם, מצד שני, הפגיעה בפרט ראוי שתהיה מידתית.

בנוסף, לשיטתו של המכון, הרי שהדרישות מנהג פרטי אינן זהות לדרישות מנהג מקצועי.

הגשתי בקשה למכון הרפואי לקבל מונית אולם, מצאתי את עצמי ללא רישיון פרטי – האם זה יתכן?

גם כאן, התשובה הינה חיובית.

ברגע שבחרנו להבדק במרב"ד קרי בחרנו שיבחנו את התאמתנו לרישיון כזה או אחר, כל רשיונותינו חשופים לבדיקת המכון הרפואי.

לפני שנכנס לפניקה, חשוב לזכור, כי פסילת רישיון נהיגה אשר קיים לאמתחתנו הינה סנקציה קשה ועל כן, המכון הרפואי אמור שלא בנקל ליטול מאיתנו רישיון קיים.

כיצד ניתן לבטל את פסילת הרישיון אשר הושתה עלי עד ידי המרב"ד?

פסילת רישיון נהיגה ניתנת לביטול באמצעות הדרכים הבאות:

 • לעבור את מבחני המכון בהצלחה
 • להגיש ערר על החלטת המרבד, ככל שזה האחרון בחר לפסול את רישיון הנהיגה שלנו

בשני המקרים כדאי להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה טרם ההליך.

כיצד ניתן לערער על החלטת המכון הרפואי באשר לפסילת רישיון ?

נהג אשר אינו מרוצה מהחלטת המכון הרפואי, רשאי לערער עליה לועדת הערר, אשר נחשבת ערכאה מעל והיא רשאית לשנות את החלטת המכון הרפואי.

יש לציין, כי ההמתנה לועדת הערר עלולה לקחת מספר חודשים.

דבר המחוקק:

סעיף 195 לתקנות התעבורה קובע כי מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

האם אפשר לגשת ישירות לבית המשפט ולא לפנות למכון רפואי לבטיחות בדרכים ו/או לועדת הערר על המכון הרפואי?

בישראל קיימת חובת מיצוי ההליכים. קרי, עלינו למצות את ההליך באם משם לא תבוא הישועה, רק אז, נוכל לפנות אל ועדת הערר על המכון הרפואי ואם גם משם לא תבוא הישועה, אז נוכל לפנות אל בית המשפט המחוזי.

יש לזכור היטב, כי בית המשפט המחוזי דן אך ורק בטענות משפטיות ולא רפואיות ועל כן ידיו קצרות ביחס לביטול פסילת הרישיון אשר הושתה על ידי המכון.

פסילת רישיון נהיגה
פסילת רישיון נהיגה

פסילת רישיון נהיגה - שאלות תשובות

מי רשאי לפסול לי את רישיון הנהיגה?

הגופים שאחראים על פסילת רישיון נהיגה הינם המשטרה, בית המשפט ומשרד הרישוי.

 • קצין משטרה רשאי להורות על פסילת רישיון נהיגה כאשר מדובר בפסילה מנהלתית כלומר פסילה אשר מתקבלת על ידי קצין מוסמך ומוגבלת לתקופה של 30 ימים במקרים במפורטים בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה כגון: נהיגה בשכרות, עקיפה מסוכנת, מהירות גבוהה.

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

 • בית המשפט רשאי להורות על פסילת רישיון נהיגה לאחר הרשעה בגין עבירה ו/או פסילת רשיון נהיגה עד תום ההליכים, כלומר, אם בית המשפט חושש שמא קיימת מוסכנות בנהיגתו של הנהג הוא יכול להורות על פסילת רשיון נהיגה עד לסיום המשפט בעניינו של הנהג (בסייגים מסוימים).
 • משרד הרישוי רשאי להביא לכדי פסילת רשיון נהיגה בשני מקרים: כאשר מדובר בריבוי נקודות ו/או כאשר משרד הרישוי מקבל המלצה מאת המכון לפסול את רישיון הנהג עקב מצב בריאותי ו/או נפשי אשר לעניות דעת הרשות עלול להביא לסיכון הציבור.

מהו משך הפסילה, שאחריו אאלץ לבצע טסט ותיאוריה חדשים?

אם פסילת רשיון נהיגה נגזרה על הנהג על ידי בית המשפט, אזי שפסילת רישיון העולה על שנה, תחייב את הנהג בחובת מבחן תיאורתי ומעשי (תיאוריה ואחריה טסט).

מהו ההבדל בין פסילת רישיון נהיגה לבין נהיגה ללא רישיון?

ישנו הבדל די מהותי הן מבחינת מהות העבירה ולעיתים הן מבחינת הענישה.

פסילת רשיון נהיגה כשמה כן היא. פסילה של רישיון נהיגה קיים ואלו נהיגה ללא רישיון עוסקת בנהיגה למי שמעולם לא הותר לו לנהוג, כלומר מעולם לא הונפק לו רישיון נהיגה.

הענישה במקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה בפסילה תלויה בנסיבות העבירה ובמצב הראייתי של התיק אולם, באופן כללי ביותר, בתי המשפט כבר הביעו דעתם, כי בעבירות אלו ובפרט בעבירה של נהיגה בפסילה, ראוי לגזור על הנהג אף עונש של מאסר בפועל.

האם ניתן פסילת רישיון נהיגה אפשרית, גם לנהג אשר מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה?

פסילת רישיון נהיגה לנהג שהינו 'בלתי מורשה' - אפשרית. הפסילה תחל מיום בו הנהג יקבל לידיו רישיון נהיגה.

לסיכום

כפי שניתן בנקל להבין, ההליך מול המרב"ד באשר לביטול פסילת רישיון נהיגה – הינו הליך מורכב ועל כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים טרם כניסה אל ההליך על מנת להבינו לעומקו ולהתנהל באופן נכון, אופן ימנע פסילת רשיוננו ואשר ישמור על תקינות איכות חיינו.

אנו במשרד מטפלים במגוון מצבים כדוגמת נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות ועוד.

סעו בזהירות!

האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום המכון הרפואי

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן