נהיגה בשכרות דע את זכויותך

נהיגה בשכרות – דע את זכויותך

אם הוגש כנגדך כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, דע לך כי עונש המינימום על פי חוק הינו שנתיים פסילה בפועל וזאת בתנאי שלא עברת עבירה דומה בשנתיים שקדמו לביצוע העבירה כאמור.

ביכולתך לנסות ולהפחית משמעותית את העונש האכזרי, באם תצליח להוכיח כי ישנם כשלים בחומר הראיות שבמרכזם עומדת בדיקת השכרות.

על מנת לבסס כתב אישום, לרוב, ידרש הנהג לעבור בדיקת נשיפה.

הבדיקה הנפוצה ביותר לגילוי נהיגה בשכרות הינה בדיקת הינשוף.

(לעניין בדיקת דם אעיר בהמשך) כמות האלכוהול המותרת בבדיקת הנשיפה היא 240 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף (לפי הפסיקה 290).

על השוטר להקפיד היטב על כל כללי בדיקת השכרות שכן, אי עמידה בכללים אלו ו/או בהוראות החוק יכולה להביא לזיכוי הנהג מעבירת נהיגה בשכרות.

התנאים בהם רשאי שוטר לדרוש ביצוע בדיקת ינשוף:

שוטר ראשי לדרוש מנהג לתת דגימה באמצעות בדיקת ינשוף גם כאשר אין חשד כי נעברה עבירה.

כיול המכשיר:

תקנות התעבורה קובעות, כי הבדיקה במכשיר של נבדק אחד או נבדקים אחדים,

זה אחר זה, באותו מקום, חובה שתיעשה רק לאחר ביצוע פעולת כיול המכשיר.

תוצאות בדיקת הכיול צריכות להיות בהתאם להוראות היצרן, שכן בכל סטייה – יתעורר ספק באשר לביצוע כיול כיאות.

עיכוב:

במקרה של בדיקה שגרתית, כאשר נטילת הדגימה מתבצעת במי שאינו חשוד בנהיגה בשכרות לא יעלה משך העיכוב על חצי שעה.

באם דו"ח הבדיקה יצביע על עיכובו של הנהג על ידי השוטר, מעל לחצי שעה עד לביצוע הבדיקה, הרי שמדובר בעיכוב הנוגד את הוראות החוק.

אלא אם שוטר מילא דוח עיכוב כדין.

במקרה של בדיקה, של מי שהינו חשוד בנהיגה בשכרות, מוסמך שוטר לעכב את האדם שממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן ארוך יותר.

עם זאת, החוק קובע, כי לא יעוכב אדם או כלי רכב מעל לזמן סביר הדרוש, בנסיבות המקרה,

לביצוע הפעולה שלשמה הוקנתה סמכות העיכוב.בכל מקרה, לא יעוכב או כלי רכב לפרק זמן העולה על 3 שעות.

(אלא במקרה הקשור למספר רב של מעורבים, וגם אז -  נדרשת הסכמת קצין ממונה).

דקות טרם בדיקה:

15 דקות טרם הבדיקה על השוטר לודא, כי הנהג לא מקיא, לא מעשן, לא אוכל ולא שותה.

עליו לציין זאת במילוי דוח ולשמור על קשר עין עם הנהג עד סיום בדיקת השכרות.

חובת הסברה והסכמה:

על שוטר, הדורש ביצוע בדיקת ינשוף, להסביר לנהג על מטרת הדגימה, ולבקש הסכמתו.

אציין, כי נהג אשר מסרב לביצוע הבדיקה שלא מסיבות רפואיות –

מוגדר כמבצע עבירה של נהיגה בשכרות ולכן סירוב אינו מסייע להגנת הנהג.

עם זאת, על השוטר חלה החובה להסביר לנהג את משמעות הסירוב בדיקת השכרות.

שוטר אשר לא מסביר את השלכותיו של הסירוב, מקרב את הנהג צעד גדול לזיכוי.

החלפת פייה:

לעובדה זו ישנה חשיבות רבה, שכן במידה ולא הוחלפה הפייה במכשיר הינשוף,

קיים חשש כי בפיה של הנהג היו שרידי אלכוהול מנבדק קודם,

וכן שמבדיקת האלכוהול השנייה היו שרידי בדיקת אלכוהול של הבדיקה הראשונה.

החלפת הפיה היא תנאי מהותי לקביעת אמינות הבדיקה.

אם בית המשפט לא יהיה משוכנע כי הוחלפה הפיה בטרם נבדק הנהג,

וכן כי הוחלפה הפיה בין נשיפה לנשיפה, לא ניתן לסמוך על תוצאות בדיקת הינשוף.

דו"ח על בדיקת שכרות:

פקודת התעבורה קובעת, כי על הנוטל דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם,

לרשום בתום נטילת הדגימה דו"ח על מהלך הנטילה ולחתום עליו.

העתק הדו"ח יימסר מיד לאדם שממנו ניטלה הדגימה.

על הדוח לכלול פרטים מסויימים שאם לא כן הדוח הינו דוח חסר.

לעניין בדיקת דם:

ישנם כמה דברים אשר עלולים להביא לזיכוי הנהג, את חלקם אמנה כאן:

כמות האלכוהול המותרת הינה עד 50 מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.

התנאים בהם רשאי שוטר לדרוש ביצוע בדיקת דם לעניין שכרות:

שוטר רשאי לדרוש ביצועה של בדיקת דם רק במקרה שאותו נהג מעורב בתאונת דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא נוהג בשכרות.

לא ניתן לדרוש בבדיקה שגרתית מנהג לבצע בדיקת דם, שכן מדובר בבדיקה פולשנית מידי.

כמו כן, נהג לא יכול לסרב לבדיקת הינשוף בטענה כי הינו מעוניין אך ורק בבדיקת דם.

המורשה לביצוע הבדיקה:

נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי המוסמך כדין ליטול דגימת דם.

התעורר חשש סביר כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של אותו אדם פגיעה שאינה נובעת ממהות הנטילה,

לא ייטול ממנו בעל המקצוע הרפואי דגימת דם כאמור,

ואולם בעל מקצוע רפואי שאינו רופא, רשאי לדרוש כי רופא יבדוק את האדם,

ולא ייטול ממנו דגימת דם אלא אם כן הרופא שבדק אותו אישר כי אין מניעה בריאותית ליטול את הדגימה.

מקום ביצוע הבדיקה:

נטילת הדגימה תיעשה במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כמו מעבדה או במוסד רפואי, לרבות בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.

באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי-נוחות וכאב.

אופן הבדיקה ואופן הטיפול בבדיקה:

תקנות התעבורה מונות כללים ברורים לביצוע  הבדיקה כמו למשל -

אזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל,

כיצד על דגימת הדם לעבור מאדם למשנהו וכדומה.

באישום של נהיגה בשכרות חשוב לדעת - באם חלק מן האמור לא התרחש כדין.

וכמו כן, מחדלים נוספים שלא פרטתי כאן אך מצויים בחומר הראיות,

אזי שיתכן ויוכיח הנהג כי התביעה לא עמדה בנטל הראייתי ועל כן לא ניתן יהיה להרשיעו.

האמור לעיל אינו מהווה חוו"ד משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין לתעבורה.

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן