נהיגה בשכרות פעם שניה – איך יוצאים מזה?

נהיגה בשכרות בקרב בני נוער

כותבת ועורכת המאמר: עו"ד דנה דוד – מתמחה בדיני התעבורה

אז מצאת את עצמך חשוד בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה. מה עלי לעשות? האם כדאי להתייעץ עם עורך דין כבר בהליך השימוע?

מהו העונש בגין עבירה בשכרות פעם שניה? האם המשטרה תבקש מבית המשפט להשית עלי מאסר? כיצד אפשר למחוק את כתב האישום? כל התשובות לשאלות אלו ועוד במאמר שלפניכם.

תחילה, רבים מן הנהגים, נקלעים למצב בו הם נקראים להבדק בבדיקת ינשוף, שעה שהם סבורים, כי אין בנשיפתם או בדמם רמת אלכוהול בגדר החריג, אולם, לאחר בדיקת ינשוף מגלים לתדהמתם, כי עברו את כמות האלכוהול המותרת על פי חוק וזאת בפעם השניה.

עולה השאלה: כיצד מתקדמים מכאן באופן בו אוכל למזער נזקים ואף להסיר מעלי את האישום הכבד הזה?

שימוע

לאחר אכיפת העבירה, התבצע הליך השימוע. הליך השימוע, הינו הליך מנהלי שאינו חלק מההליך אשר צפוי להתנהל בבית המשפט לעניין העבירה של נהיגה בשכרות ומסמכיו אינם מהווים כחלק מחומרי החקירה. בהליך השימוע, קצין (מעל דרגה מסוימת אשר קבועה בחוק) יערוך לך תשאול ויעיין בעברך.

על סמך אלו, יחליט האם לפסול את רשיון נהיגתי או להשאירו בכיסי. ככל שיבחר לפסולו, עסיקנן בפסילה מנהלית למשך 30 יום. חשוב לדעת, כי לקצין אין שיקול דעת לפסילה ארוכה מ-30 יום, אלא אם התרחשה במסגרת העבירה תאונת דרכים.

לקצין משטרה, אף אין שיקול דעת לקצר את תקופת הפסילה לטווח ביניים בין 0-30 ימי פסילה.

בקשה להשבת רשיון נהיגה טרם סיום 30 ימי הפסילה המנהליים

האם אוכל להגיש בקשה להשיב את רשיון הנהיגה שלי טרם חלפו 30 ימי הפסילה אשר נגזרו עלי על ידי קצין המשטרה בהליך השימוע?

לכאורה, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט לקצר את תקופת הפסילה המנהלית אשר הושתה עלי על ידי הקצין, אולם במקרה בו מדובר באישום של נהיגה בשכרות בפעם השנייה, לשיטת בית המשפט, נגזרת אוטומטית מסוכנות מן הנהג ועל כן יהיה קשה לשכנע את בית המשפט להשיב את רשיון הנהיגה טרם נסתיימו 30 ימי הפסילה המנהלית.

בקשה לפסילה עד תום ההליכים בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה מצד המשטרה

מאידך, בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה, יתכן, כי תובע משטרתי ימצא לנכון, להגיש לבית המשפט בקשה לפסול את רשיוני עד סיום ההליך בענייני בבית המשפט או עד תקופה קצובה של מספר חודשים. אין לתובע סמכות לעשות זאת באופו עצמאי, אלא עליו לבקש זאת מבית המשפט. הדיון בעניין זה יתקיים במעמד שני הצדדים ועליך להיות מזומן לדיון כדין.

בית המשפט לא לעולם יתיר לתביעה המשטרתית את בקשתה לפסילתך עד תום ההליכים וכדאי ליתן לעורך הדין לטעון לבקשה זו לגופה. זאת ללא קשר להליך העיקרי.

כתב אישום בעבירה של שכרות שניה

עוד במועד האכיפה, אמור למסור לנו השוטר, מועד לדיון בבית המשפט. במקרה בו נגלה לעיני השוטר, כי זוהי עבירה של שכרות שניה, אזי שמועד הדיון אשר ינתן לנו, הינו מועד קרוב, קרי, עד 30 יום, מיום ביצוע העבירה של נהיגה בשכרות לכאורה.

מדוע במקרה של חשד לנהיגה בשכרות פעם שניה אקבל מועד דיון מוקדם?

זאת מהסיבה אשר ציינתי קודם. בקשת המשטרה לפסילה עד תום ההליך, צריכה להיות מוגשת תוך 30 יום מיום האירוע או סמוך לכך. מעבר לכך, הסיכוי כי בית המשפט יאשר לתובע משטרתי פסילה עד תום ההליך כנגדי יורד.

מהו החוק בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה?

נהיגה בשכרות פעם שנייה

החוק 'היבש' בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה, הינו חוק מינימום. כלומר המחוקק ראה בעבירה זו עבירה בעלת מסוכנות גבוהה והחליט כי המינימום בחוק יעמוד על פסילת רשיון לתקופה של 4 שנים, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל וסנקציות נוספות כמו בדיקה במכון הרפואי, קנס כספי, פסילה על תנאי ועוד הפתעות נוספות.

התייחסות בית המשפט לשכרות שניה

כאשר מוגשת בקשה מצד התביעה להותיר את הנהג פסול, מדובר בהליך מקביל להליך העיקרי. בהליך זה השופט יכול לראות את עברך ולראות שזוהי עבירת השכרות השניה המיוחסת לך, אולם בדיון העיקרי קרי בדיון המתנהל בעניין העבירה עצמה, בית המשפט מנוע מלראות את עברך, קרי אסור לו לראות כי מדובר בשכרות שניה וזאת על מנת למנוע משוא פנים. במידה והתובע יציין עובדה זו בדיון, ניתן יהיה לפסול את השופט הדן בתיק.

התייחסות התביעה לנהיגה בשכרות פעם שנייה

התייחסות המשטרה לעבירה של שכרות שניה, הינה חמורה פי כמה וכמה מעבירה של שכרות בפעם ראשונה. ההגיון לשיטתה של המשטרה, הינו, בכך, כי לכאורה אדם אשר מואשם בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השניה, יתכן וישנה בעיית התמכרות בנוסף לכך, יתכן כי לא הפיק את הלקח המבוקש מההרשעה בגין עבירה של שכרות בפעם הראשונה. על כן, במקרה של נהיגה בשכרות בפעם השניה התביעה תעמוד על רגליה האחוריות.

האם לאחר הרשעה בנהיגה בשכרות בפעם השניה, יושתו עלי סנקציות נוספות?

במידה והורשעת בנהיגה בשכרות בפעם השניה או בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בפעם השניה, אזי שאני אמור להשלח למכון הרפואי! לזכות משרדנו יאמר, כי ניתן יהיה לגשת אל המכון הרפואי טרם סיום הפסילה ולהרויח זמן יקר בו אנו מנועים מלנהוג.

זיכוי בעבירה של שכרות שניה – אפשרי בהחלט

אפשרי בהחלט. אחרי הכל עסקינן בראיות משפטיות ואין אדם אשם עד שלא הוכחה אשמתו. במידה וישנן בעיות ראייתיות בתיק,(כפי שקורה פעמים רבות ומרובות) עלינו להציג זאת בפני בית המשפט. אם לדייק, אזי על התביעה להעלות את נטל ההוכחה ועלינו וביכולתנו להפריכו.

איך יוצאים מנהיגה בשכרות פעם שנייה?

גם אם הואשמנו בנהיגה בשכרות בפעם השניה אין זה סוף פסוק! אציין לדוגמא, מקרה בו משרדנו ייצג אדם אשר כאשר הואשם בנהיגה בשכרות בפעם הראשונה, החליט כי אינו זקוק לעורך דין. אז הושתו עליו בין היתר מאסר על תנאי ופסילה על תנאי.

כאשר הואשם בעבירה של שכרות שניה בכמות של 520 מיקרוגרם, התביעה כמובן ביקשה להפעיל את המאסר על תנאי ואת הפסילה על תנאי. משרדנו בחר לנהל את התיק בבית המשפט, לא לפני שהציע לתביעה לחזור בה מכתב האישום. כאשר התביעה סרבה, משרדנו ניהל את התיק לגופו וחקר את השוטרים אשר ביצעו את אכיפה.

עוד במעמד החקירה פנה השופט הנכבד אל התובע המנוסה והציעו לו בנימוס, כי יחזור בו מכתב האישום ולא בכדי.ואכן כך היה התביעה חזרה האישום והתיק נמחק. זהו מקרה אחד מיני רבים אשר שם נהיגה בשכרות בפעם השניה נסתיימה לה בלא כלום.

נהיגה בשכרות פעם שנייה – לסיכום:

  • אל תוותר על זכותך להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום התעבורה ובפרט נהיגה בשכרות, בטרם הגעה לבית המשפט.
  • סעו בזהירות

האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום דיני התעבורה.

עו"ד ונוטריון דנה דוד מייצגת בהצלחה כ 10 שנים, נאשמים בעבירות תעבורה. בעלת ניסיון עשיר בניהול תיקי שכרות בבתי המשפט לדיני התעבורה וכן בניהול משא ומתן מול התביעה המשטרתית.

ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-30-11-521

עוד יכול לעניין אתכם:

עו"ד דנה דוד
עו"ד דנה דוד

לעו"ד דוד נסיון עשיר בייצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עבירות הפקרה, אי השארת פרטים, אור אדום ועוד.

רוצה להגיב?
יצירת קשר
עו"ד דנה דוד

עו"ד דנה דוד יוצאת פרקליטות המדינה וחברה בועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, עו"ד דנה דוד משמשת כיושבת ראש הועדה למכון רפואי בלשכת עורכי הדין בישראל, ובוחנת תאונות דרכים במקצועה.

מאמרים אחרונים
יצירת קשר
מאמרים נוספים מהבלוג שלנו
Call Now Button077-3011521