שלילת רישיון נהיגה

שלילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

אין נהג אשר אינו חושש מן המונח 'שלילת רישיון נהיגה'.

מדובר בסנקציה קשה עבור כל נהג באשר הוא - בין אם מדובר בנהג מקצועי ובין אם מדובר בנהג אשר אוחז ברישיון פרטי בלבד.

מבטלת לנו ולו באופן זמני, את חופש החירות, חופש ההתניידות,

חופש התנועה ולעיתים גם פוגעת לנו בחופש העיסוק ובכבודנו.

על כן, לא פעם, בתי המשפט פסקו, כי שלילת רישיון,

אינה דבר של מה בכך ויש לאזן בין העבירה אותה לכאורה ביצע נהג לבין תקופת שלילת הרישיון שיש להשית עליו בגין אותה עבירה (אם בכלל).

מי הן הרשויות אשר רשאיות להטיל סנקציה של שלילת רישיון נהיגה?

הגופים אשר מורשים לשלול רישיון נהיגה הינם 3:

    • המשטרה
    • בית המשפט
  • משרד הרישוי

אלו בלבד מורשים ליטול מנהג את חופש תנועתו. כמובן ששלילת רישיון חייבת להעשות על פי חוק ולא יכולה להעשות באופן שרירותי.

שלילת רישיון נהיגה
שלילת רישיון נהיגה

מהם סוגי שלילת רישיון על ידי משרד הרישוי?

קיימים 2 סוגי של שלילת רישיון על ידי משרד הרישוי.

האחד הינו, שלילת רישיון על בסיס רפואי ו/או נפשי ו/או התנהגותי:

כאשר עולה ספק באשר לכשירות נהיגה אצל נהג, אזי,

שמשרד הרישוי מקבל דיווח באשר למצבו של הנהג

(הדיווח יכול להינתן מבית חולים בו היה אושפז הנהג, מבית המשפט בו הורשע הנהג וכן גורמים נוספים).

כאשר מקבל משרד הרישוי את הדיווח כאמור,

הוא מפנה את הנהג לבדיקות רפואיות, אשר נערכות לו במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (או על ידי גוף מטעמו).

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מקבל לידיו את תוצאות הבדיקות אשר נערכו לנהג וממליץ למשרד הרישוי, על אחת האפשרות הבאות:

שלילת רישיון נהיגה, השבת רישיון נהיגה, להשיב את רישיון הנהיגה בתנאים מסוימים או לרכבים מסוימים.

אם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

בחר להמליץ למשרד הרישוי לשלול את רישיון נהיגתו של הנהג,

אזי, שמשרד הרישוי יקבל את המלצתו וישלול את רישיון הנהיגה.

שלילת רישיון הינה בדרך כלל לתקופה של שנה.

השני, הינו שלילת רישיון נהיגה על בסיס ניקוד תעבורתי.

שלילת רישיון הנהיגה על בסיס צבירת נקודות

תקנות התעבורה קבעו, מהם התנאים אשר בקרותם יבקש משרד הרישוי להטיל אמצעי תיקון או אף לשלול את רישיון הנהג בשל ריבוי נקודות.

תקופת צבירה

תקופה בה הנקודות שצברנו עקב עבירות תנועה לכאורה, נספרות לנו במניין הניקוד.

כלומר אם ביום 1/1/2014 , הורשענו בעבירה אשר מייחסת לנו 10 נקודות,

אזי שתקופת צבירה של שנתיים, תציג את הנקודות הללו עד יום 1/1/2016.

לאחר מכן, עבירה זו תמשיך להיות מתועדת במשרדי הרישוי אולם הנקודות בגינה לא יופיע במניין הניקוד שלנו.

תקופת הצבירה הינה שנתיים ימים. אולם, במקרה שלא בוצע אמצעי התיקון כאמור,

התקופה תתארך עד לביצוע הקורס ובמקרה שצבר הנהג 24 נקודות ויותר, תקופת הצבירה מתארכת ל-4 שנים.

מהי שלילת רישיון נהיגה מינימלית?

ישנם לא מעט חוקים ו/או תקנות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה,

אשר טומנים בחובם תקופת שלילת רישיון מינימלית.

כמו למשל עבירה של נהיגה בשכרות.

על פי החוק היבש, עבירה של נהיגה בשכרות מחייבת תקופה של שלילת רישיון הנהיגה של שנתיים מינימום.

יצויין, כי גם בתי המשפט כפופים לחוקים אלו ואל להם לסטות מהם, אלא בנסיבות מאד חריגות.

אם כך, כיצד ניתן להמנע מעונש המינימום?

בניהול נכון של ההליך התעבורתי העומד כנגד הנהג,

עורך דין לדיני התעבורה אמור לשכנע את לשכת התביעות באמצעות ידע משפטי מתאים, לתקן את כתב האישום לקולא,

למחוק את כתב האישום או אף להוכיח לבית המשפט כי יש לזכות את הנהג מהעבירה המיוחסת לו ולמנוע ממנו לחוות תקופה של שלילת רישיון נהיגה.

כיצד נמנע מריצוי תקופה של שלילת רישיון נהיגה ?

בין אם מדובר בכתב אישום המייחס לנהג עבירה אשר מחייבת תקופת שלילת רישיון מינימלית.

בין אם מדובר בכתב אישום אשר מכיל עבירות שאין בגינן חובת שלילת רישיון הנהיגה מינימלית - יש סכנה שבית המשפט ידרוש מהנהג לרצות תקופה של שלילת רישיון בפועל.

לכן, חשוב לבחון את התיק לעומקו על מנת לדעת האם ראיות התביעה, יש בהן כדי להרשיע נהג בעבירה המיוחסת לו.

במידה וראיות התביעה לוקות בחסר כמו למשל מכשיר הבדיקה אינו תקין ו/או השוטר לא עמד בתקנות הקבועות או שמא הראיות בתיק אינן יכולות להביא להרשעתו של נהג.

חשוב להציג מצב זה באופן נכון ומקצועי בפני בבית המשפט.

מתי יבקש משרד הרישוי שלילת רישיון נהיגה או אמצעי תיקון אחר?

במקרה שנהג צבר 12 נקודות עד 22 נקודות , אזי שיחוייב בביצועו של קורס בסיסי.

חשוב לזכור, כי עד שהנהג לא מבצע את הקורס כאמור, צבירת הנקודות לא עוצרת.

אולם, ביצוע הקורס אינו מוחק את הנקודות הצבורות(!), רק בסיומה של תקופת הצבירה, הנקודות, לא יספרו עוד.

במקרה שנהג צבר 24 נקודות עד 34 נקודות, אזי שיחוייב בביצוע קורס בסיסי וכן קורס יעודי נוסף.

גם כאן, תקופת הצבירה מתארכת עד לסיומו של הקורס.

חשוב לדעת, כי משרד הרישוי אינו מקפיד לשלוח את זימוני הקורס בזמן ועל כן,

מומלץ לוודא האם קיימת לנו חובת ביצוע קורס על מנת שלא להאריך את תקופת הצבירה.

במקרה שנהג צבר 36 נקודות ויותר, אזי שרישיונו צפוי להישלל על ידי משרד הרישוי לתקופה של 3 חודשים.

במקרה בו נהג צבר 72 נקודות תוך 6 שנים,

אזי שרישיונו צפוי להישלל לתקופה של 9 חודשים שבסופם אף יאלץ להיבחן על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

האם כל כתבי האישום המוגשים לבית המשפט לתעבורה מחייבים שלילת רישיון נהיגה?

לא כל כתבי האישום מחייבים להביא נהג לשלילת רישיון, אולם, שלילת רישיון נהיגה הינה סנקציה נפוצה ביותר בבתי המשפט לתעבורה.

ונהג המתייצב בבית המשפט לתעבורה חשוף בעבירות רבות (גם אם אינו חושב כך) לעונש של שלילה.

ישנן עבירות אשר טומנות בחובן שלילת רישיון מינימלית על פי הקבוע בחוק.

האם צריך עורך דין תעבורה גם בעבירה שאינה מחייבת שלילת רישיון נהיגה?

סנקציה עונשית של שלילת רישיון נהיגה, אינה הסנקציה היחידה אשר עלולה להיות מוטלת על הנהג.

כתבי אישום המוגשים לבתי המשפט לתעבורה,

חשופים אותנו הנהגים לסנקציות עונשיות נוספות כמו למשל קנס כספי, שלילת רישיון הנהיגה על תנאי,

התחייבות כספית שלא לבצע עבירה דומה וכן נקודות הנצברות במשרד הרישוי.

חשוב לדעת כי בהגיענו לצבירה של 36 נקודות, הרי שתוטל עלינו מיידית שלילת הרישיון נהיגה מטעם משרד הרישוי וזאת ל-3 חודשים תמימים (במקרה של צבירת 72 נקודות , שלילת רישיון של 9 חודשים).

אשר על כן, גם במקרים בהם הסיכוי כי בית המשפט יטיל עלינו תקופה של שלילת רישיון נהיגה,

הרי שכדאי לכל הפחות להוועץ עם עו"ד תעבורה מומלץ, על מנת לדאוג להפחתת יתר הסנקציות אשר עלולות להיות מוטלות עלינו.

אנו במשרד עו"ד דנה דוד מספקים מגוון שירותים כדוגמת סיוע וליווי במקרים משפטיים של נהיגה בפסילה, ליווי מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

לסיכום,

משרד הרישוי אכן אוחז כדין בסמכות להביא לסנקציה של שלילת רישיון נהיגה אולם,

אולם עליו לפעול על פי החוק והתקנות ורבות הפעמים בהן משרד הרישוי דרש שלילת רישיון נהיגה כאשר נסיבות המקרה לא הצדיקו שלילה זו ואף לא הצדיקו כל אמצעי תיקון אחר(!).

על כן, נהג אשר רישיון הנהיגה שלו חשוב לו, ונשלחה לו דרישה להפקיד את רישיונו - יפנה למומחה לשם בדיקת טענות משרד הרישוי.

ליצירת קשר ללא התחייבות חייג: 077-30-11-521

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן