שאלות/תשובות

פסילה מנהלית – שאלות ותשובות

מאת: עו“ד דנה דוד ממשרד עורכי דין דנה דוד מומחים לדיני תעבורה

מהי פסילה מנהלית?

פסילה אשר נועדה להסיר נהג מן הכביש, עוד מבלי שהורשע על ידי בית המשפט, לפרק זמן אשר נע בין חודש לשלושה חודשים בגין עבירות נהיגה מסוימות אותן ביצע.

באילו עבירות ניתן להטיל עלי פסילה מנהלית?

קיימות עבירות רבות המצויינות בחוק בגינן ניתן להטיל פסילה מנהלית:

 • אי ציות לתמרור עצור
 • אי מתן זכות קדימה בצומת
 • נהג חדש ללא מלווה
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול
 • עקיפה בדרך לא פנויה
 • עקיפה בקו הפרדה רצוף
 • מהירות מופרזת
 • גרימת סיכון להולך רגל
 • הובלת מטען חורג ב-25% ויותר
 • הסעת נוסעים בשכר
 • אי עצירה בקרבת מסילת ברזל
 • אי מתן השלמת מעבר חציה בבטחה להולך רגל

ועוד.

האם כל שוטר או מתנדב מוסמך להביא למצב של פסילה מנהלית?

בהחלט לא.

רק שוטר בדרגת מפקח ומעלה רשאי להביא לפסילה מנהלית, אך חשוב לציין, כי במצב בו לשוטר ישנו יסוד סביר להניח, כי נהג ביצע עבירה לפי האמור מעלה או כי בשל עבירה שביצע הנהג אירעה תאונת דרכים, אשר בה נהרג או נחבל אדם או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להתלוות אליו אל קצין משטרה, תוך 3 ימים ממועד העבירה למטרת שימוע.

באם לא הופעתי לשימוע. האם אקבל תאריך נוסף?

ברוב המוחץ של המקרים התשובה היא לא.

אי הופעה לשימוע גוזרת עליך פסילה מנהלית.

האם עורך דין לתעבורה, יכול להיות נוכח בשימוע?

כן. עורך דין לתעבורה רשאי להיות נוכח בחדר.

מהם שיקוליו של קצין המשטרה בבואו להטיל עלי פסילה מנהלית?

השיקולים בעיקרם הינם:

האם נהיגתו של הנהג מסכנת את הציבור, האם יש ראיות להוכחת אשמתו של הנהג בעבירה בגינה נשלל רשיונו, האם מדובר בעבריין תנועה סדרתי, או באירוע מקרי.

אלו גופים נוספים, מוסמכים להטיל פסילה מנהלית?

רשות הרישוי רשאית להביא לפסילה מנהלית.

לרוב מדובר בפסילה מטעם מצב בריאותי וכושר נהיגה לקוי או כאשר ישנו ריבוי נקודות המיוחס לנהג.

כמו כן, לבית המשפט סמכות להטיל פסילה מנהלית עד תום הליכי המשפט, במקרים בהם ישנה מסוכנות בנהיגתו של הנהג.

מהו משך הפסילה המנהלית?

 • 30 יום בגין העבירות האמורות
 • 60 יום בגין גרם תאונת דרכים בה נחבל אדם או נגרם נזק
 • 90 יום בגרם הרג בתאונת דרכים.

האם המשטרה רשאית, בנוסף לפסילה המנהלית, לנקוט סנקציות נוספות, לגרור לי את הרכב למוסך ולחייב אותי בתשלום?

כן, היא רשאית להחרים את רכבך לזמן קצוב, לגרור את רכבך לחניון מורשה (לא בכל מקרה) ולחייבך הן בדמי אחסון והן בדמי גרירת הרכב.

האם חודש הפסילה המנהלית, מתקזז לי עם הפסילה בפועל שבית משפט פסק לי לאחר הרשעתי?

ברוב רובם של המקרים כן, אך זו אינה תכליתה של הפסילה המנהלית.

האם ניתן לבטל את הפסילה המנהלית?

כן.

יש לבחון האם לקצין הפוסל היה יסוד להאמין שיוגש כתב אישום נגדך וכן האם יש בביטול פגיעה בבטחון הציבור או האם הפוסל היה מורשה לפסול את רשיונך.

באם יש ברשותי, בנוסף לרשיון פרטי, גם רשיון נהיגה צבאי, האם אוכל לשמור עליו על אף הפסילה המנהלית?

רשות הרישוי רשאית לאשר נהיגה מהסוג הזה, אם הדבר הכרחי לצורך תפקיד צבאי דחוף.

למי עלי להגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית ותוך כמה זמן?

עליך להגיש את הבקשה לבית המשפט המוסמך.

אם גם בית המשפט ידחה את הבקשה, תוכל לערער לבית המשפט המחוזי המוסמך.

כמו כן, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה, לבית המשפט המוסמך, אם נתגלו נסיבות חדשות.

מזכירות בית המשפט תקבע לכך מועד דיון בהקדם האפשרי. על פי רוב, עד 5 ימים.

האם עורך דין לתעבורה יכול לסייע לי בבקשה לביטול הפסילה המנהלית?

כן.

עורך דין לתעבורה אמור לדעת היטב כיצד לנסח את בקשת הביטול בהתאם לנסיבות הנהג ונסיבות העבירה וכיצד אלו יכולים להזדקף לזכותו של הנהג.

האם יש התיישנות לפסילה המנהלית?

כן. עברו 3 חודשים מיום נפסל הנהג, ולא הוגש כתב אישום, תבוטל הפסילה לאלתר, אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

כמו כן, עברו 6 חודשים מיום נפסל אדם, ולא ניתן פסק דין בעניין העבירה בגינה נפסל, הפסילה בטלה.

אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

האמור לעיל אינו מהווה חו“ד משפטית ו/ או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין לתעבורה.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – שאלות ותשובות

המכון הרפואי, מהווה מאין זרוע רפואית של משרד הרישוי.

כאשר משרד הרישוי מפנה אותנו להבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ככל הנראה, הוא מעוניין לבחון האם אנו כשרים לנהיגה.

להלן 30 שאלות ותשובות חוזרות ועולות שוב ושוב:

לפני כשנה, חוויתי ירידת סוכר, ניגשתי לרופא המשפחה, אשר דיווח עלי למכון הרפואי לבטיחות בדרכים והמכון התלה לי את הרישיון לתקופה של שנה וביקש שאשלח מסמכים. האם אחרי שנה ישיבו לי את רשיון הנהיגה באופן אוטומטי?

לא. כחודש לפני תום השנה, עליך להגיש בקשה למכון הרפואי, בצירוף כל המסמכים הרפואיים באשר לכשרות הרפואית.

גם אז, הרישיון עדיין מוטל בבדיקה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והתשובה תשלח בדואר.

האם הרופא שאליו אני פונה במקרה של אפילפסיה / אירוע פרכוס, מחוייב לדווח עליי למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

כאשר ישנו חשש, שהאירוע יפגע בכושר הנהיגה של הנהג- התשובה חיובית, קרי רופא מחוייב בדיווח למכון הרפואי.

כמו כן, חובתו של הרופא איננה פוסחת על הנהג, שכל על הנהג החולה חלה חובת דיווח למכון הרפואי.

עברתי התקף אפילפסיה, האם אוכל לקבל רשיוןB,C,D?

רכב פרטי B-שנה מההתקף האחרון (יש מקרים של חצי שנה בלבד) עד 12 טון כלומר C – המתנה של 5 שנים מההתקף האחרון, רשיון D – בעייתי.

שנה עברה מאז ההתקף האפילפטי. מה עלי לעשות?

עליך לפנות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים כחודש לפני תום השנה בבקשה לקבלת רשיון הנהיגה.

כבר מראש עליך להכין מכתב עדכני מהנוירולוג שלך ובדיקת .G.E.E עדכנית כמו גם חומר אותו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יבקש.

הורשעתי בנהיגה תחת סמים, האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עלול להתלות את רישיוני?

בהחלט ישנו סיכוי, כי תוזמן למבדקים מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אך לאו דווקא סופו של התהליך בהתליית רשיונך.

מתי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מחליט להפנות לבדיקת סמים והאם היא מתבצעת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

אם יש בעברך עבירה הקשורה לסמים (שימוש, החזקה, סחר, נהיגה תחת השפעה וכיוצ״ב) יתכן ותידרש לבצע בדיקות שתן.

אם אין בעברך עבירות הקשורות לסמים, הסיכוי לדרישה זו הוא קלוש.

הבדיקה מתבצעת או במרב"ד (ובז'רגון העממי: 'מכון הארבעה') או במרכזים שנקבעו.

מהי הפרוצדורה במקרה שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים יבקש ממני לגשת לבדיקות סמים?

יש הנדרשים בתום המבחנים ו/או שיחה עם פסיכולוג לבצע 3 בדיקות שתן במרכז נפגעי סמים, הזמן שניתן מאת המכון לביצוע 3 בדיקות הינו שבועיים ימים.

אך, לאחרונה כבר קרו מקרים  אשר בבדיקות סמים שנעשו ישירות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים נדרש הנהג באותו המועד בו להגיע למכון.

איך מבקשים רשיון לרכב ציבורי?

ניגשים למשרד הרישוי וממלאים את כל הטפסים המבוקשים.

לאחר מכן, יש לחכות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר יזמן אותך לבדיקות אם לא תהיה בעיה ולא ירצו מידע נוסף בעיניינך המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יעביר החלטתו למשרד הרישוי.

הגשתי בקשה לרכב ציבורי במשרד הרישוי, מהו המשך התהליך?

תוך כ-3 חודשים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יקרא לך לבצע בדיקות מטעמו, או על ידי מי מטעמו (למשל מכון אדם, מכון מדיטון), או בפני רופאים מומחים מטעמו.

לאחר הבדיקות, ואם לא תדרש להגיע פעם נוספת ו/או לא ידרש מידע מגופים שונים אודותיך סיכום התיק יתבצע תוך חודש ומשרד הרישוי יעדכן אותך בתוצאה.

ביקשתי ממשרד הרישוי רשיון ציבורי, עברו כבר כמה חודשים וטרם קיבלתי תשובה. איך בודקים מה התשובה?

ביכולתך ליצור קשר טלפוני עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לברר את מצב התיק.

כמו כן אתה יכול לגשת פיזית למכון.

לנוחיותיך: קבלת קהל במכון בתל אביב: ביום ג׳ בין השעות 12:00-14:00, קבלת קהל במכון בחיפה ביום ה בין השעות: 8:00-12:00

ביקשתי רשיון ציבורי ממשרד הרישוי וזומנתי על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבדיקות. בעברי שוחררתי מהצבא על בסיס נפשי, האם וכמה יש לכך השפעה?

באופן כללי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מתייחס למספר פרטים כגון:

גיל, מצב משפחתי, עבירות פליליות, עבירות תנועה, אשפוזים פסיכיאטרים, שירות צבאי, שנות לימוד, עיסוק ועוד.

במקרה כגון זה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ככל הנראה, ירצה לעיין בחומר רפואי אודותיך כולל מהברה"ן.

אני מעוניין ברשיון ציבורי. אך גליון ההרשעות שלי אינו נקי. האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי לעיין בגליון ההרשעות? ואם כן, כמה זמן עלי לחכות מאז העבירה האחרונה?

בהתאם לבקשה לרשיון ציבורי עליך למלא ויתור על סודיות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יראה זאת. על פי התקנות, עליך להמתין 7 שנים מיום העבירה האחרונה.

הנני נהג מקצוע, כל כמה שנים אצטרך לעבור בדיקה רפואית?

נהג מקצועי ורכב כבד, תומך, מורה נהיגה, אמבולנס, חילוץ וכיבוי:

מגיל 60 עד גיל 70 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל 5 שנים.

מגיל 70 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל שנתיים.

רכב פרטי ואופנוע- מגיל 70 עד גיל 80 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל 5 שנים.

מגיל 80 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל שנתיים פרוצדורלי.

עלי לבצע קורס נהיגה מונעת עקב שלילה בגין נקודות, אך הקורס נפתח רק בעוד זמן רב. מה אני אמור לעשות בינתיים?

עליך להרשם לקורס במקום הקרוב למקום מגוריך, אחר מכן תפנה למשרד הרישוי ותציג את אסמכתת הרישום לקורס.

המשרד יספק לך רשיון זמני לחצי שנה.

היכן נרשמים לקורס נהיגה מונעת?

הקורסים מתבצעים על ידי 2 גופים :״רשת עמל״ ו ״האוניברסיטה הפתוחה״. עליך להתקשר אחת עם אחד הגופים ולמצא את המיקום הנוח ביותר עבורך.

לנוחיותך להלן מספרי הטלפון: ״עמל״ טל : 052-9998822, אונ׳ פתוחה 09-7782255.

מהו הטופס הירוק כמה זמן תוקפו?

הטופס הירוק הינו ההצהרה הבריאותית שמו רש"ל 18, ותוקפו שנתיים ימים, באם ההפניה של משרד הרישוי שבידך בתוקף כמובן.

היכן אני אמור לשלם את האגרה ?

את האגרה ניתן לשלם בדואר (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שולח את ההפנייה יחד עם דרישה לתשלום אגרה) או באמצעות אתר האינטרנט של המכון הרפואי.

יש להדפיס אישור התשלום ולשמור בעת הצורך.

האם ניתן לקבל פטור מהאגרות הגבוהות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

ניתן להגיש בקשה למנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, תוך צירוף כל המסמכים התומכים בסיבות למתן הפטור.

יתכן ותקבל פטור חלקי, מלא או ש...כלל לא תקבל פטור.

לאחר שנה של התליית רשיון עקב מצב רפואי – האם עלי לבצע טסט ותיאוריה?

אם הפסילה נעשתה על ידי בית המשפט, אזי שלאחר שנה תאלץ לבצע טסט ותיאוריה.

אם הפסילה היא מטעמי אי כושר נהיגה אזי שמשרד הרישוי, בדרך כלל, לא אמור לדרוש מבחנים אלו בפסילה של פחות משנתיים ימים.

האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רשאי לשאול אותי כל העולה על רוחו?

בהחלט לא! זהו אחד היתרונות לבוא מיוצג ע"י עורך דין לתעבורה.

קיבלתי פסק דין בו נשלל רשיוני ל-60 יום, ביום ה-61 הנני רשאי לנהוג?

ברגע שהפקדת את הרשיון במזכירות בית המשפט קיבלת אישור הפקדת רישיון.

מהיום הרשום באישור זה עליך למנות 61 יום, לגשת למשרד הרישוי יחד עם כתב האישום וגזר הדין ושם ינפיקו לך רשיון זמני.

ברצוני להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כיצד אשיג את החומר הרפואי בענייני?

את החומר הרפואי יש לדרוש מהמרב״ד (ובז'רגון העממי: 'מכון הארבעה').

כיצד פונים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

בעבר היה ניתן לפנות טלפונית למכון, אולם העניין שונה וכעת מגיעים למרכזיה של משרד הבריאות. דרכם ניתן לדלות מידע מוגבל.

קבלת קהל לברורים: ימי שלישי, בשעות 12:00-14:00

קבלת קהל לבירורים: ימי חמישי, בשעות 08:00-10:00

משרד הרישוי סרב לתת לי רשיון ציבורי. עד מתי אני יכול להגיש ערר?

תוך 30 יום מהיום בו משרד הרישוי נתן החלטתו ושלל את רשיונך.

המכון הרפואי המליץ לשלול את רשיוני ואנני חושב שבצדק. מה עלי לעשות על מנת להשיבו?

עליך להשיג על המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על ידי פניה לועדת ערר, מומלץ להעזר בעורך דין לתעבורה טרם פניה לועדה.

אם גם בדרך זו, נחלת כשלון, ניתן להגיש ערעור על ועדת הערר לבית המשפט המוסמך לכך.

נותרו לי יומיים להגשת ערר ואין סיכוי שאספיק להכין את כל החומר שברצוני להעביר למכון הרפואי לבטיחות בדרכים- האם יש אפשרות לבקש אורכה?

ניתן לשלוח ערר פורמלי בלבד (כלומר ערר בלתי מנומק) וברגע שיתאפשר לך, יש לשלוח ערר מנומק היטב.

בית המשפט נטל ממני את רשיון הנהיגה בשל נהיגה בשכרות. ביצעתי תיאוריה וטסט ועברת את שניהם, אך טרם קיבלתי את הרישיון, למרות שאמרו לי שזה עניין של יום עד שזה מעודכן במשרד הרישוי,יכול להיות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם רוצה לבדוק אותי?

רבים מהמורשעים בעבירה זו מופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים עוד טרם הפניה לביצוע מבחן תיאוריה וטסט, גם אם ביצעת כבר מבחנים אלו יתכן והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם הוא ירצה לבדוק אותך.

רשיוני נשלל לשנה, מתי עלי להגיש בקשה לבדיקה מחודשת?

במכתב בו נכתב לך שרשיונך נשלל לתקופה קצובה, מצוי המועד בו תוכל להגיש בקשה לבדיקה מחודשת.

חשוב להגיש את הבקשה בזמן כיון שזמני המכון ארוכים.

רופא של המכון גרס כי אסור לי לנהוג אך במשרד הרישוי נאמר לי כי רשיוני בתוקף. האם תהיה לי בעיה במקרה שאמשיך לנהוג?

יתכן ורשיונך בתוקף אך יש לבחון האם אין הערה ברשיונך אשר אומרת כי רשיונך בתוקף בתנאים מסויימים אשר קשורים בבדיקות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים .

השבתת רכב - שאלות ותשובות

באילו מקרים רשאית המשטרה לקחת לי את הרכב?

 • נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה
 • התרת נהיגה למי שהוא בלתי מורשה
 • נהיגה בזמן פסילה
 • נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים
 • הפקרה לאחר פגיעה
 • נהיגה ברכב לאחר שניתנה עליו הודעת אי שימוש
 • אי ציות לאור אדום ברמזור
 • נהג חדש הנוהג ללא מלווה או שהוא מסיע יותר מ-2 נוסעים ללא מלווה
 • הסעת נוסעים בשכר שלא ע"י נהג מורשה
 • הסעת נוסעים בשכר שלא כחוק
 • הסעת נוסעים מעל המותר כשמדובר בנהג חדש
 • נהג מונית המסיע נוסעים מעל המותר לפי רשיון הרכב
 • נוהג רכב ציבורי, או רכב מסחרי שמשקלו עולה על 6000 ק"ג או נוהג ברכב מנועי המורשה להסיע עשרה אנשים או יותר שלא ביצע מנוחה לפני או במהלך הנהיגה כנדרש
 • נהג שאיננו עוצר את רכבו לפני מפגש מסילת רכבת כאשר המחסום מתחיל לרדת או חוסם את הדרך או כאשר הרכבת מתקרבת
 • עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף
 • נהג שברכבו נתגלו ליקויים בהגה, בגלגלים או בבלמים
 • הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל של הרכב והמטען עולים על המשקל המותר

האם השבתת הרכב ניתנת לביטול ומהם התנאים לביטול השבתת רכב?

השבתת הרכב לעיתים נינת לביטול. מקרים לדוגמא:

 1. כאשר הנהג נטל את הרכב ללא ידיעתו והסכמתו של בעל הרכב.
 2. כאשר הודעת איסור השימוש ברכב נמסרה לבעל הרכב שלא על פי התקנות.
 3. כאשר בעל הרכב עשה כל שביכולתו למנוע את העבירה אך הנהג פעל המרה את פיו.
 4. כאשר נסיבותיו האישיות של הנהג ו/או של בעל הרכב מצדיקות זאת.

האם המשטרה רשאית לאחסן את רכבי היכן שהיא רוצה?

לא. ישנם מחסנים מסויימים אשר מוגדרים לכך.

מי משלם על אחסנת רכבי ומהי העלות?

בעל הרכב משלם עליה והעלות נעה בין 11 – 45 ש"ח ליום לרכב עד 4 טון ובין 8-80 ש"ח ליום לרכב מעל 4 טון.

תלוי איפה אוחסן רכבך.

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן