פסילה מנהלית

פסילה מנהלית בגין נהיגה בשכרות – איך אפשר לצאת מזה

מאד לא נעים כאשר אתה מוצא את עצמך מעוכב על ידי שוטר באמצע הלילה והוא מודיע לך,

כי הנך מואשם בעבירה של נהיגה בשכרות ורשיונך ורכבך נלקחים ממך בלי כל הכנה מוקדמת למשך 30 יום!

ובכן, במאמר שלפנינו, נלמד האם לשוטר ישנה סמכות ליטול מהנהג את רשיון הנהיגה ולהחרים את רכבו והאם ניתן להחלץ ממצב שכזה.

מתי קמה הסמכות לקחת לי את הרשיון ?

1. אי מתן זכות קדימה
2. נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או אלכוהול
3. כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך
4. עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה
5. נהיגה במהירות מופרזת (מעבר לברירת המשפט)
6. הפרעה להולך רגל במעבר חצייה
7. אי עצירה לפני מסילת ברזל.
8. מטען חורג  ב- 25% או יותר על המשקל הכולל המותר
9. נהג חדש ללא מלווה ונהג חדש המסיע מספר נוסעים מעל המותר.
10. הסעת נוסעים בשכר ללא היתר

פסילה מנהלית
פסילה מנהלית

מה זה פסילה מנהלית?

הפסילה המנהלית, הינה פסילה לזמן קצוב הנע בין 30 ל- 90 ימים.

מטרתה של הפסילה המנהלית, הינה להביא להרחקת הנהג מן הכביש למאין "תקופת צינון".

קרי, נהג אשר ביצע עבירה נחזק כנהג מסוכן ולמען ביטחון הציבור, יתכן ויורחק זמנית מן הכביש.

מי ראשי לפסול רישיון בפסילה מנהלית?

גופים רשאים לפסול רשיון בפסילה מנהלית:

 1. הגוף הראשון: משרד הרישוי. ברוב המקרים בהם פוסל משרד הרישוי פסילה מנהלית,
  החלטתו מבוססת על מידע רפואי המתקבל בעניינו של הנהג.
  כלומר, פסילה מנהלית על ידי משרד הרישוי מתבססת לרוב על מצב רפואי בו לוקה הנהג.
 2. הגוף השני: בית המשפט. בית המשפט רשאי לפסול נהג אשר עומד לדין וזאת עד שיסתיימו הליכי המשפט בעניינו.
 3. הגוף השלישי: אשר הינו בעל הזכות לפסול נהג באמצעות פסילה מנהלית, הינה המשטרה, שבה נעסוק כעת.

מתי שוטר רשאי לפסול אותי בפסילה מנהלית?

קצין משטרה רשאי לפסול נהג פסילה מנהלית של 30 ימים בגין העבירות המצויות בתוספת הרביעית לפקודה.

כמו למשל:

 • עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף
 • נהיגה בשכרות
 • נהיגה במהירות מופרזת
 • רכב במצב מסוכן
 • מספר נוסעים גבוה מהמותר כשההסעה הינה בשכר

ועבירות נוספות.

קצין משטרה רשאי לפסול נהג פסילה מנהלית של 60 ימים בגין בעבירה שתוצאתה תאונת דרכים בה נפגע אדם או נגרם נזק רכושי.

קצין משטרה רשאי (ואף בתי משפט גרסו זה מכבר, כי הקצין נדרש),

לפסול נהג פסילה מנהלית של 90 ימים בגין אם נעברה עבירה אשר גרמה למות אדם.

ראוי לציין, כי לא לכל שוטר הרשאה לפסול נהג בפסילה מנהלית, רק קצין משטרה מדרגת פקח ומעלה רשאי לעשות כן.

טרם הפסילה, מחוייב קצין המשטרה לערוך שימוע: השימוע אמור להתבצע תוך 3 ימים ממועד קרות האירוע.

במידה ונעצר הנהג על ידי שוטר, שאינו מדרגת פקח ומעלה, גם אז,

לשוטר אין סמכות לבצע את השימוע בעצמו, אלא השוטר רשאי לבחור האם לבקש מהנהג להתלוות אליו ולהופיע בפני קצין או ליטול את רשיונו (שלא למטרת פסילה) ולמסור לנהג זימון להתייצב בפני קצין שיבצע את השימוע.

חשוב לציין, במקרה שכזה חלות על השוטר כמה חובות שאם לא יבצען,

הרי שניתן יהיה לבקש מבית המשפט לבטל את הפסילה לאלתר.

באם נהג בוחר שלא להתייצב במועד השימוע, קצין המשטרה, רשאי לפסול את הנהג מלנהוג, תוך שהפסילה תחל מייד לאחר החלטת הקצין.

הליך השימוע

עד יומיים ממועד האירוע, אמור להתקיים לנהג אשר מואשם בעבירה של נהיגה בשכרות -

שימוע, בו הוא אמור לטעון טענותיו.

בשלב זה, רוב הנהגים אינם מיוצגים על ידי עורך דין,

אולם יש להם את הזכות להוועץ בעורך דין לתעבורה ובמקרים מסוימים הדבר משנה את התמונה באופן קיצוני.

רק קצין מדרגת פקח ומעלה רשאי לערוך לנהג שימוע ועל השימוע להתנהל כדין.

אם לא התקיימו כל אלו או שמא ישנה חוסר מידתיות בין לקיחת הרשיון לבין העבירה או שהראיות בתיק אינן מצביעות על אשם –

הפסילה המנהלית אינה כדין ודינה להתבטל!

החלטת הקצין לאחר השימוע צריכה להתקבל על סמך כמה שיקולים מצטברים.

כמו למשל, האם ישנן די ראיות בתיק אשר מצביעות על כך,

שהנהג אכן ביצע את העבירה ויכל למנוע אותה, האם הנהג מסוכן,

כאשר מסוכנות הנהג נקבעת על פי עברו התעבורתי, נסיבות העבירה וחומרתה.

במקרה של גרם מוות עקב ביצוע העבירה יחול מבחן נוסף שהינו מהו הקשר בין רשלנות הנהג לבין קרות הנזק.

פסילה מנהלית
פסילה מנהלית

מה עושים עם פסלו אותי בשימוע?

באם קצין המשטרה בחר לפסול את רשיונך, והנך מעונין בביטול החלטתו, ניתן לערער על החלטה.

הדיון בהחלטה יתקיים תוך כ-3 ימים ממועד הגשת הבקשה.

ראוי לציין, כי פעמים רבות בתי המשפט משיבים את רשיונו של הנהג לפחות עד סיום ההליך משפטי לעניין העבירה.

הערעור יוגש לבית המשפט שבסמכותו נעברה העבירה (ניתן להגישו גם בבית המשפט המוסמך בקרבת מקום מגורי הנהג).

בהחלטת בית המשפט יבואו שיקולים כמו מסוכנות בנהיגתו של הנהג,

האם תתכן פגיעה בשלום הציבור באם הנהג יקבל את רשיונו,

האם צו הפסילה ניתן כדין האם קצין המשטרה הפעיל את שיקול דעתו כדין, האם יש מקום לקצר את התקופה.

ישנם פסקי דין לא מעטים, בהם נהג אשר נפסל בפסילה מנהלית, קיבל את רשיונו בחזרה.

חלקם של פסקי הדין, מבוססים לאו דווקא על חומרת העבירה ומסוכנות הנהג,

אלא על פגמים שנפלו בהחלטה על הפסילה עצמה.

למשל: צו שניתן בחוסר סמכות, אי סבירות בהחלטה המנהלית וכיוצא בזה.

פסילה מנהלית תבוא על סיומה באחת משתי הדרכים:

האחת כאשר הסתיימה התקופה שהוקצבה לכך.

השניה, סיום אוטומטי- כאשר מיום הפסילה חלפו 3 חודשים וטרם הוגש כתב אישום בעניין הנהג או שחלפו 6 חודשים מיום הפסילה ולא ניתן פסק דין לעניין הנהג.

בנימה אישית ולעניות דעתי, במקרים מסוימים, קיימת בעיתיות בפסילת רשיון נהיגה של נהג,

אשר טרם קיבל את יומו בבית המשפט. פעמים רבות הנני נתקלת בנהגים פסולי רישיון,

אשר עברם אינו מכביר והעבירה בה הם מואשמים אינה עומדת בקנה אחד עם המציאות.

מיותר לציין, כי פסילת רשיון הנהיגה הינה סנקציה קשה ביותר.

היא משבשת לחלוטין את יומם של נהגים רבים מקשה על פרנסתם וחיי משפחתם.

לכן ובגין האמור, במקרה שהנך חשוף לפסילה מנהלית, מומלץ מאד להועץ עם עורך דין לתעבורה,

(ורצוי אף טרם הגעה לשימוע), וזאת על מנת להבין מהו מצבך המשפטי ולפעול בהתאם.

איך יוצאים מזה?

ישנם מקרים רבים שבהם ניתן ואף רצוי לבקש ביטול פסילה מנהלית.

אולם, חשוב שנעיין בחומר הראייתי הקיים בתיק כולל טפסי השימוע,

על מנת לדעת האם ישנו טעם משמעותי לבקש את ביטול הפסילה מהנלית או שמא אנו מבזבזים זמן יקר של הנהג ושל בית המשפט.

יצוין, כי השופט אשר דן בבקשה לפסילה מנהלית חשוף לעברו התעבורתי של הנהג ועל כן הוא,

ככל הנראה, לא יהיה זה אשר יידון בתיק בו הואשמנו בעבירת נהיגה בשכרות.

לסיכום, משרדנו מצא שבמקרים רבים על פסילה מנהלית - להתבטל.

אולם מי שמוסמך לבטל את הפסילה הוא בית המשפט בלבד.

ועל כך, מומלץ להוועץ עם עורך דין לתעבורה וזאת על מנת לקבל אבחנה מדויקת.

יתכן ובפגישה אחת, תחסוך לעצמך חודש של פסילת רשיון נהיגה ותמנע מתשלום אחסנת הרכב.

האמור לעיל אינו מהווה חוו"ד משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין תעבורה.

האמור לעיל אינו מהווה חו“ד משפטית ו/ או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני התעבורה.

פסילה מנהלית - שאלות תשובות

לכמה זמן ניתן לפסול לי את הרשיון פסילה מנהלית?

במידה ומדובר בעבירה של נהיגה בשכרות בלבד, אזי שקצין יכול לפסול את רשיון הנהיגה למשך 30 יום.

אם ובמידה ומדובר על עבירה של נהיגה בשכרות הכוללת תאונת דרכים – אזי שלקצין ישנה הסמכות לפסול את רשיון הנהיגה למשך 60 ימים.

במידה ומדובר על נהיגה בשכרות וגרם חבלה לאדם, אזי שלקצין תהיה הסמכות לשלול את רשיון הנהיגה למשך 90 יום.

מתי ניתן לקחת לי את הרכב?

בעבירה של נהיגה בשכרות, אכן ניתן להחרים את רכבך.

אולם, פעמים רבות, הנהג אינו הבעלים של הרכב ועל כן, החרמת הרכב מסבה נזק לצד ג'.

לעניות דעתנו, החרמה זו אינה מידתית. ולראיה, בתי המשפט לא פעם אכן מחליטים על השבת הרכב לבעליו.

מתי וכיצד תוגש הבקשה לביטול פסילה מנהלית?

הבקשה צריכה להיות ערוכה בצורה ברורה ורצוי שעריכתה תתבצע על ידי עורך דין המומחה בתחום התעבורה.

הבקשה תוגש לבית המשפט במחוז בו התבצעה העבירה לכאורה ותוך עד 5 ימים יקבע מועד לדיון בבקשה.

מהם  שיקולי בית המשפט בביטול פסילה מנהלית?

ביטחון הציבור – בית המשפט אמור להשתכנע כי השבת רשיונו של הנהג אינה מהווה סיכון על כלל הציבור.

ואין בראיות התביעה להצביע על אשם.

האם ניתן להגיש בקשה נוספת לביטול הפסילה ?

במקרים בהם החלטת בית המשפט נתונה לסתירה או כאשר ישנן נסיבות חדשות אזי שבמקרם כאלו,

נוכל לבקש עיון חוזר בבקשה לביטול פסילה מנהלית.

גם בעיון חוזר נזומן לטעון את טענותינו בפני בית המשפט באופן כמעט מיידי.

שתפו:

עורכת דין דנה דוד
עורכת דין דנה דוד

למשרדינו ניסיון עשיר ביצוג נאשמים בתחום התעבורה בעבירות כגון נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה תאונות קטלניות, ייצוג מקיף בועדת ערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

פתח וואטסאפ
נשמח לעזור!
היי,
איך אפשר לסייע?
 

 

 
דילוג לתוכן